A Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény

fejlesztésében végzett munkájáért köszönetet mondunk:

 

¨        Antonyi Gizella tanárnőnek a múzeumnak juttatott számtalan igen értékes ajándéktárgyáért, állatpreparátumokért, műszerekért.

¨        Balogh Miklós technikusnak, az ELTE TTK Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék nyugalmazott egykori munkatársának, a kiállított tárgyak műszaki felújításában, az elektronmikorszkóp szét- és összeszerelésében és egyéb munkákban nyújtott segítségéért.

¨        Dr. Dános Béla docensnek, az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszék munkatársának, amiért számos archiv fotolemezét és botanikai preparátumát rendelkezésünkre bocsájtotta.

¨        Dr. Csörgő Tibor tudományos munkatársnak, az Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék munkatársának, számos igen-igen értékes, ritka demonstrációs anyag megszerzéséért, állandó odafigyeléséért.

¨        Dr. Csutor Ferencné c. egy. docensnek egy múzeális, mikroszkópra szerelhető rajzolókészülékért.

¨        Dr. Csorba Gábor okl. biológusnak, az MTM Emlős osztálya vezetőjének, néhány trófea és kutatási eszköz átengedéséért.

¨        Dr. Détári László egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszéke vezetőjének, számos műszer és saját egyetemi jegyzőkönyveinek átengedéséért.

¨        Dr. Farkas János adjunktusnak, az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke munkatársának, a Múzeum berendezésében, a kiállított tárgyak kiválasztásában nyújtott segítségéért.

¨        Forgács József építészmérnöknek, aki a déli épület építkezési munkáit és a múzeumi piramis építkezési és berendezési munkáit irányította, a Múzeum létesítésének ügyét szívén viselte.

¨        Dr. Görög Ágnes tudományos főmunkatársnak, az ELTE TTK Őslénytani Tanszéke munkatársának, a Múzeum paleontológiai anyagának kiválasztásáért, a szakmai anyagok megírásáért.

¨        Dr. Gyenis Gyula egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Embertani Tanszéke egykori vezetőjének, az embertani anyag kiválogatásában és elhelyezésében, a szakmai ismertetők megírásában nyújtott segítségéért.

¨        Dr. Gyurján István egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszéke egykori vezetőjének, amiért számos értékes és archiv kiadványt kiállításra ajánlott fel.

¨        Dr. Juhász Gábor tudományos tanácsadónak, az Élettani és Neurobiológiai Tanszék munkatársának, több értékes és régi műszer rendelkezésre bocsájtásáért.

¨        Dr. Kiss Ádám egyetemi tanárnak, a Kar egykori dékánjának és helyettes államtitkárnak az alapításhoz szükséges erkölcsi és anyagi támogatásért.

¨        Dr. Klinghammer István egyetemi tanárnak, az ELTE egykori rektorának, akinek közbenjárása nélkül a Gyűjtemény nem jöhetett volna létre.

¨        Dr. Kristóf Zoltán docensnek, az ELTE TTK Növényszervezettani Tanszéke munkatársának számos mikroszkóp és mikroszkópi eszköz kiállításában nyújtott segítségéért.

¨        Kondics Lajosnénak, amiért férje, egykori kedves kollégánk, Kondics Lajos számos kutatási eszközét, hagyatékát rendelkezésünkre bocsájtotta.

¨        Dr. Kubovics Imre, a Kar egykori dékánjának és helyettes államtitkárnak, az alapításhoz szükséges erkölcsi és anyagi támogatásért.

¨        Dr. Láng Ferenc egyetemi tanárnak, az ELTE TTK egykori dékánjának, az alapításhoz és a gyűjtemény fenntartásához nyújtott segítségéért.

¨        Dr. Michaletzky György egyetemi tanárnak, az ELTE TTK dékánjának, a Múzeum működtetéséhez nyújtott kari támogatásokért.

¨        Dr. Monostori Miklós egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Őslénytani Tanszéke tanszékvezetőjének a paleontológiai anyag kiválasztásában, elhelyezésében és a feliratok elkészítésében nyújtott segítségéért.

¨        Dr. Nyitray László docensnek, az ELTE TTK Biokémiai Tanszéke munkatársának számos biokémiai műszerért, eszközért.

¨        Pálfia Zsolt biológusmérnöknek, az ELTE TTK Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszéke munkatársának a múzeumi feliratok megszerkesztéséért, elhelyezéséért és számos értékes ötletéért, továbbá néhány tárgy átengedéséért.

¨        Dr. Sass Miklós egyetemi tanárnak, az ELTE TTK Biológiai Intézet, továbbá az Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék vezetőjének a Gyűjtemény bizonyos beszerzéseihez nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért.

¨        Dr. Sík Tibor egyetemi tanárnak, amiért számos régi laboratóriumi eszközét rendelkezésünkre bocsájtotta.

¨        Dr. Süpek Ottóné múzeumgazdának a kiállított tárgyak megtisztításában és csinosításában, gondozásában végzett munkájáért.

¨        Dr. Szenthe István múzeológusnak, az ELTE TTK Őslénytani Tanszéke és a Természetrajzi Múzeum munkatársának a múzeum berendezésében nyújtott segítségéért és a paleontológiai anyag angol nyelvű változatának elkészítéséért.

¨        Takács Zoltán biológia tanárnak néhány nagyon szép készítmény nyersanyagának biztosításáért.

¨        Dr. Török Júlia adjunktusnak, az ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke munkatársának a kiállított tárgyak berendezésében és leltárba vételében nyújtott segítségéért.

¨        Dr. Tyahun Szabolcs okl. biológusnak, amiért gazdag puhatestű-héj gyűjteményét nálunk állította ki.

¨        Urtz Péter okl. kisállattenyésztőnek sok-sok pazar anatómiai készítményéért, koponya és csontváz-preparátumaiért.

¨        Dr. Világi Ildikó docensnek, az ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszék munkatársának, több műszer kiállításához nyújtott segítségéért és ajándékaiért.

 

Továbbá köszönöm a segítségét mindazon Tanszékeknek és Kollégáimnak, akik demonstrációs anyagaikat itt, a Gyűjteményben helyezték el, s ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy a Kar egy reprezentatív kiállítással gyarapodjék.

Remélem, lesz még módom arra, hogy ezt a listát tovább írjam, hiszen a név szerint említett és nem említett kollégák és barátok önzetlen munkája nélkül ez a létesítmény nem jöhetett volna létre, nem gyarapodhatna és nem működhetne!

 

 

Dr. Zboray Géza 

Az ELTE TTK Természetrajzi Múzeuma

Biológiai és Paleontológiai Gyűjteményének vezetője