A biológia alapszak sikeres kezdéshez elengedhetetlen a középiskolai biológia tantárgy keretében tanultak megfelelő szintű ismerete. A "Biológia kritériumtárgy" segítséget nyújt ahhoz, hogy azok a hallgatók, akiknek hiányosságaik vannak ezen a területen, a biológia BSc eredményes folytatásához szükséges alapokat meg tudják szerezni.
   A kritériumtárgy felvétele minden biológia alapszakos hallgató számára kötelező. A kredit nélküli tárgy egy féléves , teljesítésére két regisztrált félév áll rendelkezésre! A tárgy teljesítéséhez legalább 70%-os eredményt kell elérni.
   
A hallgatók tudásszintjét a félév elején egy egyórás kritériumdolgozattal ellenőrizzük (a dolgozat időpontjáról és helyszínéről értesítést kapnak!). A dolgozat megírásához csak tollat és számológépet használhatnak.
   A dolgozat eredményéből derül ki, hogy kik azok a hallgatók, akiknek segítségre van szükségük ismereteik szintre hozásához. Számukra, és azoknak, akik a dolgozatot bármely okból nem írják meg, a felzárkóztató tárgy látogatása kötelező!   A kritériumdolgozatot legalább 70%-os eredménnyel teljesítők mentesülnek a tárgy látogatása alól.
 
   A dolgozat követelményei a középszintű biológia érettségi szintjének megfelelőek, a felkészülésre tehát bármely középiskolai biológia tankönyv alkalmas. A feladattípusokról és azok nehézségi szintjéről a minta feladatsor alapján tájékozódhatnak.
 
 
    MINTA FELADATSOR
 

frissítve: 2015.08.03.