A biológia alapszak sikeres kezdéséhez elengedhetetlen a középiskolai kémia tantárgy keretében tanultak megfelelő mélységű ismerete. A "Kémiai felzárkóztató kritériumtárgy" segítséget nyújt ahhoz, hogy azok a hallgatók, akiknek hiányosságaik vannak ezen a területen, a biológia BSc eredményes elvégzéséhez szükséges alapokat meg pótolni tudják. A kredit nélküli tárgy egy féléves , teljesítésére két regisztrált félév áll rendelkezésre!
   A kritériumtárgy felvétele minden biológia alapszakos hallgató számára kötelező. A kredit nélküli tárgy egy féléves , teljesítésére két regisztrált félév áll rendelkezésre! E lőzetesen teljesíthető a szorgalmi időszak elején sikeresen megírt szintfelmérő dolgozattal (a dolgozat időpontjáról és helyszínéről értesítést kapnak!), illetve ennek sikertelensége vagy elmulasztása esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében eredményesen megírt felmérő dolgozattal. A sikeres teljesítéshez legalább 67%-os eredményt kell elérni.
   (A dolgozatokra előzetes jelentkezés szükséges a kinyomtatandó dolgozatok számának meghatározásához. )
   Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. Az órák látogatottságát esetenként jelenléti ívvel ellenőrizzük.
 
   A felkészülésre javasolt irodalom:
      – általános vagy természettudományos irányultságú középiskolai kémia tankönyvek, feladatgyűjtemények;
      – az előadások és gyakorlatok anyaga (http://garfield.chem.elte.hu/Zsigy/oktatas/BiolBSc_felz.html)
 
Zsély István Gyula
adjunktus
Kémiai Intézet
 
    GYAKORLÓ FELADATOK (korábbi évek dolgozatai is!)
 

frissítve: 2015.08.03.