A felzárkóztató kritériumtárgy célja a középiskolai ismeretek ellenőrzése, az esetleges hiányosságok feltárása és a felzárkózás lehetőségének biztosítása. E tantárgyak segítséget jelentenek az egyetemi tanulmányokban a hiányos ismeretek miatt felmerülő kezdeti nehézségek leküzdéséhez.
    A kritériumtárgyak mind az őszi, mind a tavaszi félévben meghirdetésre kerülnek. Kreditértékük nincs, értékelésük kétfokozatú (teljesítette/nem teljesítette), teljesítésükre az első két regisztrált félév áll rendelkezésre. Teljesíthetők a szorgalmi időszak első hetében megírt szintfelmérő dolgozattal, illetve ennek sikertelenséges esetén a szorgalmi időszak utolsó hetében eredményesen megírt felmérő dolgozattal.
   A biológia alapszakos tanulmányaikat megkezdő hallgatók kötelesek felvenni a kémiai, valamint a biológiai felzárkóztató kritériumtárgyakat.
   A hallgatók a félév elején megirandó szintfelmérő dolgozatotok helyszínéről és időpontjáról értesítést kapnak!
   Aki a dolgozatot az elvárt szinten sikeresen megírta, felmentést kap a kritériumtárgy foglalkozásainak látogatása alól: a felzárkóztató kritériumtárgy teljesítettnek tekintendő.
   A szintfelmérő dolgozat sikertelensége esetén a félév végén írt felmérő dolgozattal teljesíthető a kritériumtárgy. E dolgozat(ok) megírására készítenek fel a kritériumtárgy(ak) foglalkozásai, ezért ezek látogatása kötelező.
   A kritériumtárgyak teljesítésére két félév áll rendelkezésre!
frissítve: 2015.08.03.