A mintatantervek a megadott évben, ill. az azt követően a tanulmányaikat elkezdett hallgatók számára érvényes képzési terveknek megfelelően készültek.
   A 2006–2012 közötti években induló évfolyamok számára két szakirány volt elérhető: a biológus és a tanári szakirány (tanterveik önálló táblázatban szerepelnek). A tantárgyfelvételi előfeltételek táblázatai mindkét szakirányra érvényesek.
   A 2013-as évtől kezdődően a biológiatanári képzés osztatlan képzés formájában valósul meg, ezért mintatantervei külön menüpontban érhetők el.
 
frissítve: 2015.03.22.