A mintatantervek a megadott években a tanulmányaikat elkezdett hallgatók számára érvényes képzési terveknek megfelelően készültek.
   A 2006–2012 közötti években induló évfolyamok számára két szakirány volt elérhető: a biológus és a tanári szakirány (tanterveik önálló táblázatban szerepelnek). A tantárgyfelvételi előfeltételek táblázatai mindkét szakirányra érvényesek.
   A 2013-as évtől kezdődően a biológiatanári képzés osztatlan képzési formában valósul meg, ezért a biológia alapképzés 2013-től induló tanterveiben már nem szerepel szakirány.

   Az osztatlan biológiatanár képzés mintatantervei önálló menüpontban érhetők el.

   A 2017-es tanévtől az alapképzés alaposan átdolgozott formában fut tovább. A megreformált mintatantervi táblázat külön menüpontból (Biológia BSc 2017– ) tölthető le!
 

frissítve: 2017.10.17.