A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATI SZEMPONTJAI
 
   Az egyes területek szakirodalmi szempontból nagyon különbözőek lehetnek, ezért az alább leírt bírálati szempontok nem mindegyike alkalmazható egy adott szakdolgozatra. Emiatt javasoljuk, hogy a bíráló mindegyik használható szempontot 1–5 skálán pontozzon, a szakdolgozatra javasolt érdemjegy pedig az egyes kérdésekre adott pontok átlaga legyen.
   A bírálatnak fontos pedagógiai értéke van, ezért kérjük, hogy a bíráló az osztályzat mellett, külön lapon, szövegesen is fogalmazza meg értékelését, tanácsait, javaslatait.
 
A bírálat az alábbi szempontokat vegye figyelembe:
(A szakdolgozat témaválasztását, a téma korszerűségét nem kell bírálni, mert a témát a hallgató az Intézet oktatói által ajánlott listáról választotta.)
 
1.   A szakdolgozat témájának elhelyezése a tudományterületen.
(Ez általában a témavezető segítségével történik, de a megléte vagy hiánya értékelhető.)
2.   A téma jelentőségének és a szakdolgozat céljainak bemutatása.
(Hasonlóan az 1. ponthoz általában a témavezető segítségével történik, de e pontok nélkül a szakdolgozat értéke megkérdőjelezhető.)
3.   A téma szakirodalmának bemutatása:
a)  Használja-e a szakdolgozat a téma legjelentősebb publikációit?
b)  Milyen az összefoglaló cikkek és kutatási eredményt közlő cikkek aránya?
(A szakterülettől függ, hogy ez az arány milyen legyen, általában nem jó ha az egész munka csak összefoglaló vagy csak eredeti közleményt dogoz fel.)
c)  Milyen széles körben irodalmazott a hallgató? (néhány vagy sok folyóirat, könyv feldolgozása)
d)  Milyen az angol és magyar nyelvű publikációk aránya?
4.   A munka logikai váza mennyire követhető?
5.  Bemutat-e ellentmondásokat, ha igen milyen mértékben vitatja meg ezeket, állást foglal-e, állásfoglalása mennyire logikus, követhető?
6.   Külön értékelendő, ha esetleg javaslatot tesz olyan kísérletre, megfigyelésre, módszerre, amivel az ellentmondás feloldható.
7.   Bemutat-e ismerethiányokat a téma szakirodalmában?
8.  Külön értékelendő, ha esetleg javaslatot tesz olyan kísérletre, megfigyelésre, módszerre, amivel a hiány megszüntethető.
9.   Van-e végső következtetés a szakdolgozatban, ez milyen mértékben kapcsolódik a bemutatott eredményekhez?
10. Külön értékelendő, ha a feldolgozott szakirodalom alapján új modellt, hipotézist ír le a szakdolgozat.
11. Nyelvezet:
a)  Magyarosság;
b)  Szakzsargon használata vagy elkerülése;
c)  Idegen szavak használata;
d)  Rövidítések, rövidítésjegyzék használata;
12. Formai szempontok:
a)  Szerkesztés
b)  A szöveg hossza
c)  A dolgozat esztétikai értéke
d)  Ábrahasználat  (átvett – hivatkozás! - vagy önállóan alkotott ábra léte)
e) Táblázatok használata  (átvett – hivatkozás! - vagy önállóan alkotott táblázat léte)
 
frissítve: 2012.11.10.