Szaklaboratórium – I., II.
 
A biológia B.Sc. hallgatói alapszakos tanulmányaik lezárásakor szakdolgozatot kell írjanak, mely a záróvizsgára bocsájtás előfeltétele. A szakdolgozatot témavezető irányításával kell elkészíteni. A témavezető rendszeres, konzultációs jellegű foglalkozásokon segíti a hallgatót a szakirodalom felkutatásában és értékelésében, az önálló munka eredményes végzésében. Ehhez a tantárgyi kereteket a Szaklaboratórium – I. (bb1c7503, bb1c7501, ill. bb1n7501) és a Szaklaboratórium – II. (bb1c7604, bb1c7602, ill. bb1n7602) tárgyak adják.
 
Szaklaboratórium – I.
     (A Szaklaboratórium I. megfelelő tanszéki moduljának a témavezető neve alatt meghirdetett kurzusát kell felvenni!)
javasolt félév: 
kredit értéke: 
 
 
értékelés: 
5.
0   (bb1c7503)
3   (bb1c7501)
5   (bb1n7501)
kétfokozatú – bb1c7503
ötfokozatú  – bb1c7501 és bb1n7501
előfeltétel:  Növénytan szigorlat  (gyenge előfeltétel) – bb1c0401 (bb1n0401)
Állattan szigorlat  (gyenge előfeltétel) – bb1c0402 (bb1n0402)
elfogadott és a TH-ban bejelentett szakdolgozati témaválasztás
teljesítés:  A kurzus teljesítését – a hallgató féléves munkáját minősítve – a témavezető igazolja annak Neptun rendszerbe történő rögzítésével. Ennek feltétele a szakdolgozó által készített minimum egy, maximum két oldalas témavázlat (szinopszis) és a hozzá mellékelt legalább 10 – a téma feldolgozásához felhasznált/idézett – szakcikket tartalmazó lista benyújtása.
A témavázlatot és referencia-listát a témavezetőnél kell leadni!
A szinopszis röviden mutassa be a választott témát, helyezze el a biológia szakterületein belül, térjen ki az adott kutatási terület jelentőségére. (A szinopszis megegyezhet a készülő dolgozat bevezetőjével; lásd a szakdolgozattal szemben támasztott követelmények leírását az Intézet oktatási oldalain!)
 
Szaklaboratórium – II.
     (A Szaklaboratórium II. megfelelő tanszéki moduljának a témavezető neve alatt meghirdetett kurzusát kell felvenni!)
javasolt félév: 
kredit értéke: 
 
 
értékelés: 
6.
0   (bb1c7604)
7   (bb1c7602)
5   (bb1n7602)
kétfokozatú – bb1c7604)
ötfokozatú – bb1c7602 és bb1n7602
előfeltétel:  Növénytan szigorlat (erős előfeltétel) – bb1c0401 (bb1n0401) 
Állattan szigorlat (erős előfeltétel) – bb1c0402 (bb1n0402)
Szaklaboratórium I. (gyenge előfeltétel)
teljesítés:  A kurzus teljesítését – a hallgató féléves munkáját minősítve – a témavezető igazolja annak Neptun rendszerbe történő rögzítésével. Ennek feltétele a konzultációkon való rendszeres és aktív részvétel, a szakdolgozat anyagának összegyűjtése, feldolgozása (végső soron annak elkészítése).
(A szakdolgozat értékelésére a szakdolgozati védés alkalmával kerül sor!)
frissítve: 2015.08.03.