A SZAKDOLGOZAT BÍRÁLATA ÉS A VÉDÉS
 
A hallgatók biológia alapszakos tanulmányaik lezárásakor szakdolgozatot kell írjanak,
mely a záróvizsgára bocsájtás egyik feltétele.
 

A szakdolgozat beadása
 
   A szakdolgozat a témavezető jóváhagyásával adható be záróvizsgára a megadott határidők betartásával, amennyiben a hallgató teljesítette a tantervben előírt összes feltételt, valamint az elkészült mű megfelel a formai és tartalmi követelményeknek.
   A szakdolgozatot két példányban, illetve elektronikus formában (PDF) kell beadni a témát/védést befogadó Tanszéken. Az egyik példány a tanszéken marad, ezt mindenképpen kötött, zöld borítójú, keménytáblás formában kell leadni - lehetőleg legyen benne CD-n is a tartalom. A másik példány lehet fűzött/spirálozott is, melyet a záróvizsga végén a hallgató visszakap.
A dolgozat és esetleges mellékletei elektronikus (a nyomtatottal megegyező) változatát a szorgalmi időszak utolsó hetében kell feltölteni a Biológiai Intézet oktatási szerverére!
(A dolgozatokat PDF formátumban kell feltölteni, a fájl mérete maximum 20 MB.)

 
     Határidő:  a szorgalmi időszak utolsó napja
 

A szakdolgozat bírálata
 
   A témavezető röviden (maximum egy oldal) írásban értékeli a hallgató szakdolgozat elkészítése közben nyújtott teljesítményét, amit eljuttat a szakdolgozat bírálójához és a hallgatóhoz.
   A bíráló egységes szempontok alapján (lásd: bírálati szempontok) értékeli a szakdolgozatot, emellett külön lapon szövegesen (max. 2 oldal) is megfogalmazza kritikai észrevételeit, tanácsait, javaslatait, valamint javaslatot tesz a dolgozat ötfokozatú skálán történő minősítésére.
   (A bírálót a tanszék közalkalmazott oktató/kutató kollégái közül az Intézetigazgató megbízottjaként a Tanszékvezető kéri fel.)
   A hallgató a bírálatot a védés megkezdése előtt kapja kézhez, majd azt a szakdolgozattal együtt, annak mellékleteként archiválják a tanszéken.
 
 
A szakdolgozat védése 
 
   A szakdolgozat megvédése a biológia alapszak záróvizsgájának része. Ezért csak az a hallgató bocsátható védésre, aki megszerezte az abszolutóriumot és a védésen rendelkezésre áll az ezt igazoló leckekönyv és a megfelelően előkészített záróvizsga jegyzőkönyv.
   A védés az illetékes záróvizsga bizottság tagjai és a tanszéki közösség jelenlétében történik. A szakdolgozat fő eredményeit a tanszékenként szervezett nyilvános védéseken kell bemutatni, kb. 15 perces előadás (prezentáció) keretében. Ezt követően kell választ adni a bírálatban megfogalmazott írásos, illetve a védési bizottság és a hallgatóság által felvetett kérdésekre.
   (A Tanszékvezetők az Intézetigazgató megbízottjaként az adott tanszéken készült szakdolgozatok értékelésére kijelölnek egy minimum 3 tagból álló védési bizottságot, melynek hivatalból tagjai a záróvizsga bizottság tanszéki tagjai, a szakdolgozat bírálója, valamint egy a tanszék kutatási területén jártas nem ELTE-s szakember. A bizottság tagja lehet más tanszék munkatársa is.)
   A szakdolgozat jegyét a védési bizottság állapítja meg a témavezető és a szakdolgozat bírálójának véleménye alapján. A védés teljesítményét külön osztályzattal értékeli a bizottság.
   A jegyeket a bizottság vezetője jegyzi be a jegyzőkönyvbe.
   A bírálati lapot és a védési értékelést csatolni kell a szakdolgozathoz.
 
     A szakdolgozatok védésének ajánlott időszaka:   a vizsgaidőszak 4–5. hete!
 
frissítve: 2016.03.29.