Az alapszakon szerezhető szakképzettség megnevezése biológus. A biológia alapszak képzési célja egyrészt, hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkezzenek a következő képzési szint elvégzéséhez, másrészt a képzést ezen a szinten befejező és az elhelyezkedés mellett döntő szakemberek megfelelő ismerettel rendelkezzenek a természettudományi, matematikai, kémiai, biológiai, illetve informatikai területen, képesek legyenek a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzésére, új biológiai ismeretek szerzésére. A képzés alatt a hallgatók megtanulják a biológia legfontosabb összefüggéseinek elemzését, az alapelvek gyakorlati alkalmazását. Elsajátítják a biológiai kutatás legalapvetőbb módszereit. Képessé válnak laboratóriumi technikák, műszerek használatára, számítógépes adatfeldolgozásra. A végzett biológus szakemberek ismereteik birtokában laboratóriumi és terepi műveleteket végeznek, illetve kísérleteket terveznek és kiviteleznek. A képzés része a gyakorlati képzés is, amely az elméleti ismeretek mélyebb megértését segíti elő, és a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

   A diploma megszerzéséhez felállított követelményrendszer nem vár el magas szintű nyelvtudást: szükséges feltételként egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgát jelöl meg. A szakma változásainak követéséhez elengedhetetlen az idegen nyelvű szakirodalom ismerete.

BELÉPÉS
ESEMÉNYNAPTÁR
 

 
Ajánlott közvetlen linkek:

     ELTE
      Telefonkönyv
     
 
     Természettudományi Kar
      Tanulmányi Hivatal
      Felvételi információk
 
     FLUENTA
 
     NEPTUN
 
     Education in English