TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.A.)     
BIOLÓGIATANÁR szakterületi modul TANTERVE
30 kredites modul    biológia major szak
a biológiatanári oklevél első tanári szakképzettségként történő megszerzése esetén,
amennyiben a második
(minor) tanári szakképzettség természettudományi
A 2010. szeptemberében és azután induló évfolyamok számára.
Frissítve: 2010.04.27.
A jelre kattintva megtekinthető a tantárgy leírása/tematikája. 
 
Kód Tantárgy kontaktóraszám / félév      
      1. 2. 3. 4. 5. ért. kredit tantárgyfelelős tanszék
                                                                     
b2bn5101 Tantermi biológiai demonstrációs gyakorlatok GY 3         gy.j. 1 Karkus Zsolt BSz
b2bn1201 A biológia tanításának elmélete I. EA ***   1       koll. 1 Kriska György BSz
b2bn5201 A biológia tanításának gyakorlata I. GY ***   3       gy.j. 2 Kriska György BSz
b2bn1302 A biológia tanításának elmélete II. EA     2     koll. 1 Karkus Zsolt BSz
b2bn5302 A biológia tanításának gyakorlata II. GY     2     gy.j. 1 Karkus Zsolt BSz
b2bn5403 Biológia a közoktatásban GY (szeminárium)       1   gy.j. 1 Kriska György BSz
b2bn4302 Humánbiológia II. GY   4       gy.j. 2 Bodzsár Éva EMB
b2bn4201 Állatélettan III.-B GY     3     gy.j. 2 Détári László ÉNB
b2bn1203 Biokémia és molekuláris biológia I.-B EA   4       koll. 3 Venekei István BIK
b2bn4304   Genetika III. GY     2     gy.j. 2 Vellai Tibor GEN
b2bn4303 Növényélettan III. GY     4     gy.j. 2 Szigeti Zoltán NÉT
b2bn4204  Mikrobiológia II.-B GY       2   gy.j. 2 Kériné Borsodi Andrea MIK
b2bn1404 Evolúcióbiológia EA       3   koll. 3 Molnár István GEN
    Kötelezően választható kurzus(ok) * 4           4    
TANM-BIO-MZV   Biológiai modulzáróvizsga **                  
TANM-BIO-900   Szaktárgyi tanítási gyakorlat       3   gy.j. 3    
TANM-GYAK-101/BIO   Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium:
     a PPK-i modul része
        (4) gy.j. (4) Karkus Zsolt BSz
    kontakt órák 7 12 13 9          
    kreditpontok 5 8 8 9   Össz: 30    
 
  * A Biológia alapszak „Differenciált szakmai tárgyak” c. moduljának kurzusai közül választandók
  ** Az "Egyéni szakmai gyakorlat" (PPK) erős előfeltétele
  *** A Szaktárgyi tanítási gyakorlat erős előfeltétele
 
ASF Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai T.
ÁRT Állatrendszertani és Ökológiai T.
BIK Biokémiai T.
BSz Biológiai Szakmódszertani Csoport
EMB Embertani T.
ETO Etológiai T.
ÉNB Élettani és Neurobiológiai T.
GEN Genetikai T.
IMM Immunológiai T.
MIK Mikrobiológiai T.
NÉT Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai T.
NRT Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai T.
NSZ Növényszervezettani T. .