A BIOLÓGUS MESTERSZAK (M.Sc.) DIPLOMAMUNKA CÉLJA és KÖVETELMÉNYEI
 
ALAPELVEK
   A mesterszakos diplomamunkának a biológia egy aktuális problémájának tudományos szintű bemutatása mellett tartalmaznia kell azoknak a kutatásoknak a leírását és saját eredményeit, amelyeket a hallgató a témavezető segítségével elvégzett, ill. elért. A diplomamunkának dokumentálnia kell azt, hogy a szakdolgozó több modern kísérleti eljárást, módszert megismert, önállóan alkalmazott és annak segítségével eredményeket ért el.
   E kutatások lehetnek ténylegesen végrehajtott laboratóriumi kísérletek, terepi mérések, megfigyelések, modellezési munkák vagy olyan elméleti hipotézisek felállítása és azok sokoldalú értékelése, amelyek hozzájárulnak a vizsgált kérdés megoldásához.
   A diplomamunkának minden esetben saját kutatási eredményeket kell tartalmaznia!
   A diplomamunka nyelve a hallgató kérésére – a témavezető egyetértésével – angol is lehet. Ilyen esetben a diplomamunka egyoldalas angol nyelvű összefoglalóját egy bővebb (2–5 oldalas) magyar nyelvű összefoglalásnak kell követnie!
 

FORMA és TERJEDELEM
   A diplomamunkát szövegszerkesztővel kell készíteni.
   Egy példányt keménytáblás, fekete színű kötésben (az Intézet/Tanszék dokumentációs példánya), egy példányt pedig elegendő spirálozva beadni (ez utóbbi a bíráltatáshoz szükséges, a hallgató a védés után visszakapja). A borítón szerepeljen a „Diplomamunka” felirat, valamint a hallgató (szerző) neve és a készítés évszáma.
   A diplomamunka elektronikus – a kinyomtatott anyaggal mindenben megegyező – változatát PDF fájlban fel kell tölteni az Intézet Moodle szerverére (BioMoodle:  tem.elte.hu).
   A dolgozat készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a munkája saját szellemi terméke (nem plagizált), valamint arról is, hogy benyújtott diplomamunkájának elektronikus (PDF) változata mindenben megegyezik a kinyomtatottal!
 
   A szöveg betűmérete 12 pontos legyen (Times betűtípus alkalmazása esetén), ettől a címek, alcímek betűmérete eltérhet. A szöveget másfeles sorközzel, sorkizárással kell szerkeszteni normál laptükörrel (oldalméret A4, körben 2,5 cm-es margó). A terjedelmesebb dolgozatokat lehetőleg kétoldalas nyomtatással. A címoldal, a tartalomjegyzék és rövidítésjegyzék kivételével minden lapon fel kell tüntetni az oldalszámozást; a tartalomjegyzék az 1. sz. oldal.
   Az ábrákat, táblázatokat sorszámmal kell ellátni, és azokat a megfelelő helyen a szövegbe kell illeszteni. Ez alól kivétel lehet olyan kép, tábla, rajz, nagyméretű táblázat, amely mérete miatt nem illeszthető a szövegbe. Ez külön oldalon, vagy a munka végén, mellékletben helyezhető el.
   A terjedelem vonatkozásában nincs szigorú megkötés, azt a munka témája határozza meg (pl.: előfordulhat, hogy olyan új területen végzett kutatás eredményeit mutatja be a dolgozat, amelynek csekély a szakirodalmi háttere). Átlagos esetben elvárható, hogy minimum 25, maximum 50 oldalon (címoldal, tartalomjegyzék, rövidítésjegyzék összefoglalók, hivatkozási lista, köszönetnyilvánítás és nyilatkozatok nélkül számolva!), minimum 20 szakirodalmi hivatkozáson keresztül mutassa be a hallgató, hogy a témának szakértője!
 
A DIPLOMAMUNKA szerkezete
frissítve: 2017.02.10.