A DIPLOMAMUNKA TÉMAVÁLASZTÁS SZABÁLYAI
 
A mesterszakos hallgatók tanulmányaik lezárásakor diplomamunkát írnak. A diplomamunka összeállításához a hallgatóknak legkésőbb a második félév szorgalmi időszakának végéig diplomamunka témát kell választaniuk.
Ennek menete a következő:

 
1.  A diplomamunka témaválasztást a hallgatónak a Biológiai Intézethez tartozó tanszékek (illetve egyéb szervezeti egységek) valamelyikén kell kezdeményeznie. Az érdeklődő hallgatók az adott egység vezetőjétől kaphatnak információt a választható témákról és témavezetőkről.
2.  A leendő témavezetővel történő egyeztetést követően a Tanulmányi Hivatal honlapjáról letölthető űrlapot (szakdolgozati bejelentőlap „MSc-s, biológus mesterszakosoknak”) a hallgató kitölti, aláíratja a témavezetővel és az érintett tanszék vezetőjével, majd – a vonatkozó határidő betartásával – leadja a Tanulmányi Hivatalban.
3.  Amennyiben a hallgató nem a Biológiai Intézethez tartozó ELTE-s, vagy külső intézetben dolgozó témavezetőt választ, akkor kötelező belső (a Biológiai Intézet valamelyik egységében dolgozó, a témával „rokon” szakterületet művelő oktató vagy kutató) konzulenst választania. A tanszékvezető joga (az Intézeti Tanács által meghatározott belső szabályok alapján) külső témavezetőt és diplomamunka témát befogadni, melyet a szakdolgozati bejelentőlap aláírásával igazol.
4.  Kivételes esetben, amennyiben ezt az adott téma megkívánja, két témavezető is választható.
( A téma elfogadtatása ebben az esetben akár két intézeti tanszékvezető jóváhagyását is igényelheti!)
5.  A hallgató jogosult a diplomamunka témáját megváltoztatni, de erre legfeljebb a tervezett záróvizsga félévét megelőző félév szorgalmi időszakának végéig van lehetősége. A témavezetőkkel és tanszékvezetőkkel történt egyeztetést követően az új témaválasztást is a fentebb ismertetett módon kell az érintett tanszéken engedélyeztetni, és a Tanulmányi Hivatalban bejelenteni.
6.  A mintatanterv szerinti harmadik félévben, a sikeres diplomamunka témaválasztást követően lehet felvenni a Szaklaboratórium - I. kurzust.
frissítve: 2015.08.04.