Szaklaboratórium I., II.
 
A biológus mesterszak hallgatói tanulmányaik lezárásakor diplomamunkát kell írjanak, mely a záróvizsgára bocsájtás előfeltétele. A szakdolgozatot témavezető irányításával kell elkészíteni.
Ehhez a tantárgyi kereteket a
Szaklaboratórium – I. GY (bb2n73sz, bb2n73sl) és
Szaklaboratórium – II. GY
(bb2n74sz, bb2n74sl) tárgyak adják.
 
Szaklaboratórium I. GY
     (A Szaklaboratórium I. megfelelő szakirányú moduljának a témavezető neve alatt meghirdetett kurzusát kell felvenni!)
javasolt félév: 
kredit értéke: 
 
értékelés: 
3.
0   (bb2n73sz)
5   (bb2n73sl)
kétfokozatú – bb2n73sz
ötfokozatú – bb2n73sl
előfeltétel:  elfogadott és a Tanulmányi Osztályon bejelentett diplomadolgozati témaválasztás
teljesítés:  A kurzus teljesítését a témavezető igazolja annak Neptun rendszerbe történő rögzítésével.
 
Szaklaboratórium II. GY
     (A Szaklaboratórium II. megfelelő szakirányú moduljának a témavezető neve alatt meghirdetett kurzusát kell felvenni!)
javasolt félév: 
kredit értéke: 
 
értékelés: 
4.
0   (bb2n74sz)
25 (bb2n74sl)
kétfokozatú – bb2n74sz
ötfokozatú – bb2n74sl
előfeltétel:  Szaklaboratórium I. GY (gyenge előfeltétel)
teljesítés:  A kurzus teljesítését a témavezető igazolja annak Neptun rendszerbe történő rögzítésével.
(A dolgozat értékelésére a védés alkalmával kerül sor!)
 
frissítve: 2015.03.18.