Az okleveles biológusok feladataikat rendszerint biotechnológiai, gyógyszeripari és rokon ipari területeken látják el; szakmai tevékenységük tervezői kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására egyaránt kiterjedhet. Elhelyezkedésük után a biológusok például olyan konkrét problémákkal foglalkoznak, mint a biológia hatókörébe tartozó új jelenségek feldolgozása, a biológiai és kémiai technológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetése, fejlesztése, biológiai és biotechnológiai laboratóriumi és félüzemi, valamint terepi feladatok elvégzése, vagy akár új kísérleti metodikák elsajátítása és fejlesztése. Mindemellett a végzettek alkalmasak különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetve kereskedelmi feladatok ellátására, ezek kidolgozására is.

   A mesterképzés mindehhez természettudományos, matematikai, informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretekkel látja el hallgatóit. A végzettek szakismerete kiterjed a környezetvédelem, a minőségügy, a munkahelyi biztonság, a természet- és környezetvédelmi jog és a bioetika területeire is.

   A biológus mesterképzési szak az "Ökológia, evolúció- és konzervációbiológia", a "Molekuláris, immun- és mikrobiológia", a "Molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia", a "Növénybiológia" és az "Idegtudomány és humánbiológia" szakirányokon kínál specializált ismereteket.

BELÉPÉS
ESEMÉNYNAPTÁR
 

 
Ajánlott közvetlen linkek:

     ELTE
      Telefonkönyv
     
 
     Természettudományi Kar
      Tanulmányi Hivatal
      Felvételi információk
 
     FLUENTA
 
     NEPTUN
 
     Education in English