A BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.Sc.) TANTERVE
  IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA szakirány
  A 2009. szeptemberében és azután induló évfolyamok számára.
Frissítve: 2009.04.09.                                              
 
 
                                         
  Kód   Tantárgy Félév   Értékelés (félévenként)
        1. 2. 3. 4.   koll. gy.j.   kredit
                                                                                         
        Szabadon választható tárgy: nem term.tud. I. 2                     1     2  
        Szabadon választható tárgy: nem term.tud. II.             2         3     2  
   MODUL Szabadon választható tárgy: nem term.tud. 2 0 2 0   össz: 4   4 kr
    bb2n4101   Bioinformatika  2 + 2               1C     4  
   MODUL Term. tud. alapozás (tanóra/hét, kredit) 4 0 0 0   össz: 4   4 kr
    bb2n1101   Általános ökológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1102   Molekuláris sejtbiológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1103   Genetika és populációgenetika EA 4 + 0                     1     4  
   MODUL Biológiai alapozás (tanóra/hét, kredit) 12 0 0 0   össz: 12   12 kr
    bb2n1104   Evolúcióbiológia - Zoológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1105   Géntechnológia és fehérjemérnökség I. EA 3 + 0                     1     3  
    bb2n1106   Növénybiológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1107   Természet- és környezetvédelem EA       3 + 0               2C     3  
    bb2n1108   Szabályozásbiológia - Fiziológia EA 3 + 0                     1     3  
   MODUL Biológiai törzsanyag (tanóra/hét, kredit) 12 3 0 0   össz: 15   15 kr
    bb2n4202   Magasabb módszertani gyak. I. GY       0 + 5                 2   5  
    bb2n4203   Magasabb módszertani gyak. II. GY             0 + 5           3   5  
    bb2n1i01   Az ember növekedése és érése EA       3 + 0               2     3  
    bb2n4i01   Élettani vizsgáló módszerek GY       0 + 6                 2   6  
    bb2n1i02   Humán morfológia I. EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1i08   Humán morfológia II. EA             2 + 0         3     2  
    bb2n1i03   Neurofiziológia I. EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1i04   Neurofiziológia II. EA             2 + 0         3     2  
    bb2n1i05   Neurokémia EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1i06   Viselkedésélettan I. EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1i07   Viselkedésélettan II. EA             2 + 0         3     2  
        Szakirányú kötelező tárgyak                             részösszes:   33 kr
        Kötelezően (listáról) választható tárgyak       4 12 6         22  
   MODUL Szakirányú tárgyak (Diff.szakmai.anyag) 0 26 23 6   össz: 55   55 kr
    bb2n73sl   Szaklaboratórium I. GY             5           3   5  
    bb2n74sl   Szaklaboratórium II. GY                   25     4   25  
      Szaklaboratórium 0 0 5 25   össz: 30   30 kr
    Összesen: heti tanóraszám (kreditpontok) félévenként 30 29 30 31   Össz: 120   120 kr
 
 
C    C típusú kollokvium: félévközi dolgozatok alapján szerzett jegy. Az elégtelen jegy egy ízben javítható. .