A BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.Sc.) TANTERVE
  MOLEKULÁRIS, IMMUN-  ÉS MIKROBIOLÓGIA szakirány
  A 2009. szeptemberében és azután induló évfolyamok számára.
  Frissítve: 2009.04.09.                                                  A ► jelre kattintva megtekinthető a tantárgy leírása/tematikája. 
 
 
                                         
  Kód   Tantárgy Félév   Értékelés (félévenként)
        1. 2. 3. 4.   koll. gy.j.   kredit
                                                                                         
        Szabadon választható tárgy: nem term.tud. I. 2                     1     2  
        Szabadon választható tárgy: nem term.tud. II.     2     3     2  
   MODUL Szabadon választható tárgy: nem term.tud. 2 0 2 0   össz: 4   4 kr
    bb2n4101 Bioinformatika  2 + 2         1C     4  
   MODUL Term. tud. alapozás (tanóra/hét, kredit) 4 0 0 0   össz: 4   4 kr
    bb2n1101 Általános ökológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1102 Molekuláris sejtbiológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1103 Genetika és populációgenetika EA 4 + 0         1     4  
   MODUL Biológiai alapozás (tanóra/hét, kredit) 12 0 0 0   össz: 12   12 kr
    bb2n1104 Evolúcióbiológia - Zoológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1105 Géntechnológia és fehérjemérnökség I. EA 3 + 0                     1     3  
    bb2n1106 Növénybiológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1107 Természet- és környezetvédelem EA       3 + 0               2C     3  
    bb2n1108 Szabályozásbiológia - Fiziológia EA 3 + 0         1     3  
   MODUL Biológiai törzsanyag (tanóra/hét, kredit) 12 3 0 0   össz: 15   15 kr
    bb2n4202   Magasabb módszertani gyak. I. GY       0 + 5                 2   5  
    bb2n4203   Magasabb módszertani gyak. II. GY             0 + 5           3   5  
    bb2n1m01 Bevezetés a rendszerbiológiába EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1m02 Fehérjetudomány EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1g03 Fejlődés- és molekuláris genetika EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1m04 Fertőzések immunológiája EA             2 + 0         3     2  
    bb2n4m01 Géntechnológia és fehérjemérnökség II. GY       0 + 4                 2   4  
    bb2n4m02 Immunológiai gyakorlatok I. GY       0 + 4                 2   4  
    bb2n1m05 Immunpatológia EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1m06 Irányzatok a mikrobiológiában EA       4 + 0               2     4  
    bb2n4m03 Klasszikus és molek. mikrobiol. módszerek GY             0 + 4           3   4  
    bb2n1m07 Molekuláris biológia - válogatott fejezetek EA       2 + 0               2     2  
        Szakirányú kötelező tárgyak                             részösszes:   38  
        Kötelezően (listáról) választható tárgyak       0 12 5         17  
   MODUL Szakirányú tárgyak (Diff.szakmai.anyag) 0 27 23 5   össz: 55   55 kr
    bb2n73sl   Szaklaboratórium I. GY             5           3   5  
    bb2n74sl   Szaklaboratórium II. GY       25     4   25  
      Szaklaboratórium 0 0 5 25   össz: 30   30 kr
    Összesen: heti tanóraszám (kreditpontok) félévenként 30 30 30 30   Össz: 120   120 kr
A  vizsgaszámok természetesen függenek attól, hogy a szakirányú kötelező-,
valamint kötelezően (listáról) választható tárgyak végül is hallgatónként milyenek lesznek.
A szakirányú tanterveket félévenként 6, kivételesen 7 vizsgára állítottuk be.
 
C  -   C típusú kollokvium: félévközi dolgozatok alapján szerzett jegy. Az elégtelen jegy egy ízben javítható. .