A BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.Sc.) TANTERVE
MOLEKULÁRIS, IMMUN-  ÉS MIKROBIOLÓGIA szakirány
A 2015 szeptemberében és azután induló évfolyamok számára.
2016.03.22
 
  Kód   Tantárgy Félév   Értékelés (félévenként)
        1. 2. 3. 4.   koll. gy.j.   kredit
                                                                                         
        Szabadon választható tárgyak: 2   4         1, 3   6  
   MODUL Szabadon választható tárgy: 2 0 4 0   össz: 6   6 kr
    bb2n1109   Bioinformatika I. EA 2 + 0               1     0  
    bb2n4101   Bioinformatika II. GY 0 + 2                     1 4  
   MODUL Term. tud. alapozás (tanóra/hét, kredit) 4 0 0 0   össz: 4   4 kr
    bb2n1101   Általános ökológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1102   Molekuláris sejtbiológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1103   Genetika és populációgenetika EA 4 + 0                     1     4  
   MODUL Biológiai alapozás (tanóra/hét, kredit) 12 0 0 0   össz: 12   12 kr
    bb2n1104   Evolúcióbiológia - Zoológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1105   Géntechnológia és fehérjemérnökség I. EA 3 + 0                     1     3  
    bb2n1106   Növénybiológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1107   Természet- és környezetvédelem EA       3 + 0               2C     3  
    bb2n1108   Szabályozásbiológia - Fiziológia EA 3 + 0                     1     3  
   MODUL Biológiai törzsanyag (tanóra/hét, kredit) 12 3 0 0   össz: 15   15 kr
    bb2n4202   Magasabb módszertani gyak. I. GY       0 + 5                 2   5  
    bb2n4203   Magasabb módszertani gyak. II. GY             0 + 5           3   5  
    bb2n1m46   Rendszerbiológia I. EA        2 + 0               2     2  
    bb2n1m02   Fehérjetudomány EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1g03   Fejlődés- és molekuláris genetika EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1m04   Fertőzések immunológiája EA             2 + 0         3     2  
    bb2n4m01   Géntechnológia és fehérjemérnökség II. GY       0 + 4                 2   4  
    bb2n4m02   Immunológiai gyakorlatok I. GY       0 + 4                 2   4  
    bb2n1m05   Immunpatológia EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1m06   Irányzatok a mikrobiológiában EA       4 + 0               2     4  
    bb2n4m03   Klasszikus és molek. mikrobiol. módszerek GY             0 + 4           3   4  
    bb2n1m07   Molekuláris biológia - válogatott fejezetek EA       2 + 0               2     2  
        Szakirányú kötelező tárgyak                             részösszes:   38  
        Kötelezően (listáról) választható tárgyak  *       0 10 5         15  
   MODUL Szakirányú tárgyak (Diff.szakmai.anyag) 0 27 21 5   össz: 53   53 kr
    bb2n73sl   Szaklaboratórium I. GY             5           3   5  
    bb2n74sl   Szaklaboratórium II. GY                   25     4   25  
      Szaklaboratórium 0 0 5 25   össz: 30   30 kr
    Összesen: heti tanóraszám (kreditpontok) félévenként 30 30 30 30   Össz: 120   120 kr
* 
 
 
A kötelezően választható tárgyak összkreditértékének 30%-a (egész kreditre felkerekítve) más szakirány(ok) szakirányú kötelező és kötelezően választható tárgyai közül is teljesíthető. A hallgató ez irányú tárgyválasztását a témavezető, vagy külső témavezető esetén a belső konzulens hagyja jóvá írásban, melyet az Intézet ETR Tanácsa elnökéhez kell eljuttatni.
C  C típusú kollokvium: félévközi dolgozatok alapján szerzett jegy. Az elégtelen jegy egy ízben javítható.
  A tárgy teljesítésének elismerése félév végi érvényesítő aláírással történik.
k / h  Kétfokozatú értékelés / Háromfokozatú értékelés .