A BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.Sc.) TANTERVE
NÖVÉNYBIOLÓGIA szakirány
A 2013 szeptemberében indított évfolyam számára
Frissítve: 2014.06.18.
 
  Kód   Tantárgy Félév   Értékelés (félévenként)
        1. 2. 3. 4.   koll. gy.j. kredit
                                                                                         
        Szabadon választható tárgy: nem term.tud. I. 2                     1     2  
        Szabadon választható tárgy: nem term.tud. II.     2     3     2  
   MODUL Szabadon választható tárgy: nem term.tud. 2 0 2 0   össz: 4   4 kr
    bb2n4101   Bioinformatika  2 + 2         1C     4  
   MODUL Term. tud. alapozás (tanóra/hét, kredit) 4 0 0 0   össz: 4   4 kr
    bb2n1101   Általános ökológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1102   Molekuláris sejtbiológia EA 4 + 0                     1     4  
    bb2n1103   Genetika és populációgenetika EA 4 + 0         1     4  
   MODUL Biológiai alapozás (tanóra/hét, kredit) 12 0 0 0   össz: 12   12 kr
    bb2n1104   Evolúcióbiológia - Zoológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1105   Géntechnológia és fehérjemérnökség I. EA 3 + 0                     1     3  
    bb2n1106   Növénybiológia EA 3 + 0                     1C     3  
    bb2n1107   Természet- és környezetvédelem EA       3 + 0               2C     3  
    bb2n1108   Szabályozásbiológia - Fiziológia EA 3 + 0         1     3  
   MODUL Biológiai törzsanyag (tanóra/hét, kredit) 12 3 0 0   össz: 15   15 kr
    bb2n4202   Magasabb módszertani gyak. I. GY       0 + 5                 2   5  
    bb2n4203   Magasabb módszertani gyak. II. GY             0 + 5           3   5  
    bb2n1n01   A gombák élettana EA             2 + 0         3     2  
    bb2n1n02   Embriogenezis és differenciáció növényeknél EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1n03   Mikroszkópos technikák EA       3 + 0               2     3  
    bb2n4n01   Növényélettani vizsgálómódszerek I. GY       0 + 4                 2   4  
    bb2n1n04   Növény-gomba kölcsönhatások EA       2 + 0               2     2  
    bb2n1n05   Növényi elektronmikroszkópos technikák - I. EA             4 + 0         3     4  
    bb2n1n06   Növényi molekuláris biológia I. EA       2 + 0               2C     2  
    bb2n1n07   Növényi molekuláris biológia II. EA             2 + 0         3     2  
    bb2n1n08   Növényi stresszbiológia EA             2 + 0         3     2  
    bb2n1n09   Növényi szaporodásbiológia I. EA       2 + 0               2C     2  
    bb2n1n10   Növényi szaporodásbiológia II. EA             1 + 0         3     1  
    bb2n1n11   Növényi transzform. és a transzgén. növények EA             2 + 0         3     2  
        Szakirányú kötelező tárgyak                             részösszes:   38 kr
        Kötelezően (listáról) választható tárgyak       7 6 4         17  
   MODUL Szakirányú tárgyak (Diff.szakmai.anyag) 0 27 24 4   össz: 55   55 kr
    bb2n73sz   Szaklaboratórium I. GY             5           3k   0  
    bb2n74sz   Szaklaboratórium II. GY       25     4k   0  
      Szaklaboratórium 0 0 5 25   össz: 30   0 kr
    Összesen: heti tanóraszám (kreditpontok) félévenként 30 30 31 29   Össz: 120   90 kr
 
 
  Az elfogadott és sikeresen megvédett szakdolgozat 30 kreditjét a záróvizsga során írják jóvá!
C  C típusú kollokvium: félévközi dolgozatok alapján szerzett jegy. Az elégtelen jegy egy ízben javítható. .
k / h  Kétfokozatú értékelés / Háromfokozatú értékelés .