BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.Sc.) 
A szakirányok kötelezően választható tárgyainak listája
(a szakirányok szerint csoportosítva, a tárgyak neve szerint rendezve)
 
2016.03.22
A 2015 szeptemberében és azt követően indult évfolyamok számára a szakirányokon a kötelezően választható tárgyak összkreditértékének 30%-a
(egész kreditre felkerekítve) más szakirány(ok) szakirányú kötelező és kötelezően választható tárgyai közül is teljesíthető. 
A hallgató ez irányú tárgyválasztását a témavezető, külső témavezető esetén a belső konzulens hagyja jóvá írásban,
melyet az Intézet ETR Tanácsa elnökéhez kell eljuttatni. 
 
  IDEGTUDOMÁNY és HUMÁNBIOLÓGIA
  MOLEKULÁRIS GENETIKA, SEJT-  és FEJLŐDÉSBIOLÓGIA
  MOLEKULÁRIS, IMMUN- és MIKROBIOLÓGIA
  NÖVÉNYBIOLÓGIA
  ÖKOLÓGIA, EVOLÚCIÓS- és KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA
                   
IDEGTUDOMÁNY és HUMÁNBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1i34   A Kárpát-medence antropológiája EA Gyenis Gyula EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g09   A neurodegenerációs betegségek sejtbiológiája EA László Lajos ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2i01   Adatkezelési és modellezési módszerek a humánbiológiában GY Zsákai Annamária EMB 1 + 2 gy.j. 3 2009-től
bb2n4i02   Alkalmazott humánbiológia I. GY Bodzsár Éva EMB 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4i03   Alkalmazott humánbiológia II. GY Bodzsár Éva EMB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i09   Antropogenetika EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i10   Bioetika EA Lőw Péter ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i11   Biológiai ritmusok EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i12   Dermatoglyphia EA Gyenis Gyula EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i13   Elektrofiziológia EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i35   Emberszármazástan: Evolúciós teóriák és a humán adaptáció EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i14   Gyógyszerhatástan – Neurofarmakológia EA Détári László ÉNB 4 + 0 koll. 4 2009-től
bb2n1i15   Humánökológia I. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i16   Humánökológia II. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i17   Idegi sejtdifferenciáció I. EA Madarász Emilia KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i18   Idegi sejtdifferenciáció II. EA Madarász Emilia KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i19   Igazságügyi antropológia EA Gyenis Gyula EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i20   In vitro sejttechnológia EA Madarász Emilia KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i21   Kísérletes őssejtbiológia: szervfejlődés és sejtpótlás EA Schlett Katalin ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i22   Kórélettan I. EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i23   Kórélettan II. EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4i04   Kórélettan III. GY Détári László ÉNB 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4i05   Kórélettan IV. GY Détári László ÉNB 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1i24   Környezetélettan I. EA Világi Ildikó ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1i25   Környezetélettan II. EA Világi Ildikó ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1i26   Méréstechnikák a neurobiológiában I. EA Kékesi Katalin ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i27   Méréstechnikák a neurobiológiában II. EA Kékesi Katalin ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i36   Molekuláris idegtudomány EA Dobolyi Árpád ÉNB 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n4i06   Neuro-immunhisztokémia GY Schlett Katalin ÉNB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4i07   Neuroanatómia I. GY Zboray Géza ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4i08   Neuroanatómia II. GY Zboray Géza ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i28   Neuroendokrinológia EA Kovács Krisztina KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i35   Neuropeptidek EA Tóth Attila ÉNB 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1i29   Neurotoxikológia AE Világi Ildikó ÉNB 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n4i09   Paleoantropológiai vizsgálatok módszertana GY Bodzsár Éva EMB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i30   Paleopatológia EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i31   Pszichofarmakológia EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2i02   Statisztikai módszerek a biológiában GY Szilágyi Nóra ÉNB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i32   Tudati állapotok EA Ádám György ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1i33   Viselkedés farmakológia EA Bárdos György ÉNB 2 + 0 koll. 2   2009-től
  órszám: 56 + 25 kr: 81
 
  vissza a lap elejére
MOLEKULÁRIS GENETIKA, SEJT-  és FEJLŐDÉSBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1g09   A neurodegenerációs betegségek sejtbiológiája EA László Lajos ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g11   A sejtváz EA Kovács János ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g12   Az ember funkcionális anatómiája EA Zboray Géza ASF 4 + 0 koll. 4 2009-15
bb2n1g13   Baktérium és (új) fág genetika EA Semsey Szabolcs GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g14   Biológiai membránok EA Sarkadi Balázs OGYK (ASF) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g23   Emlős-humán szövet- és szervfejlődéstan I. EA Molnár Kinga ASF 2 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n4g03   Emlős-humán szövet- és szervfejlődéstan II. GY Molnár Kinga ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4g04   Fejlődésgenetika gyakorlat GY Vellai Tibor GEN 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4g05   Fejlődéstan II. GY Csikós György ASF 0 + 4 gy.j. 3 2009-től
bb2n4g06   Haladó Drosophila genetika GY Juhász Gábor ASF 0 + 1 gy.j. 1 2009-től
bb2n1g28   Humán molekuláris genetika EA Vellainé Takács Krisztina GEN 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1g15   Humán szövet- és fejlődéstan I. EA Molnár Kinga ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g22   Humán szövet- és fejlődéstan II. EA Molnár Kinga ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g29   Igazságügyi genetika EA Pádár Zsolt (GEN) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n4g07   Immuncitokémia GY Sass Miklós ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1g16   Molekuláris evolúció EA Vellainé Takács Krisztina GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g17   Őssejtbiológia EA Uher Ferenc OGYK (ASF) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g30   Őssejtek és regeneráció EA Varga Máté GEN 2 + 0 koll.   2015-től
bb2n1g25   Receptorok, jelátvitel, sejtek közötti kommunikáció EA Kovács János
Juhász Gábor
ASF 3 + 0 koll. 3 2012-től
bb2n1g10   Rekombináció és alkalmazása a géntechnológiában EA Semsey Szabolcs GEN 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n1g18   RNS interferencia EA Vellai Tibor GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g19   Szerv-, szövet- és sejttenyésztés és alkalmazásuk
(In vitro módszerek) EA
Kovács Attila ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g26   Transzgénikus élőlények: GMO-k, génterápia, génkiütés, live imaging EA Juhász Gábor ASF 2 + 0 koll. 2 2012-től
bb2n1g08   Tumorsejtbiológia I. EA Réz Gábor ASF 2 + 0 koll. 2 2013-15
bb2n1g20   Tumorsejtbiológia II. EA Réz Gábor ASF 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1g21   Tumorsejtbiológia III. EA Réz Gábor ASF 2 + 0 koll. 2   2009-15
  órszám: 34 + 13 kr: 43
 
  vissza a lap elejére
MOLEKULÁRIS, IMMUN- és MIKROBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1m08   A B-sejt fejlődés és a humorális immunválasz EA Sármay Gabriella IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m09   A születéstől az elmúlásig: A formaképzés molekuláris biológiája I. EA Venekei István BIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m10   A születéstől az elmúlásig: A formaképzés molekuláris biológiája II. EA Venekei István BIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m11   Algológia EA Kis Keve Tihamér ÖBKI (MIK) 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n1m12   Állatorvosi bakteriológia EA Fodor László SZIE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m13   Állatorvosi virológia EA Rusvai Miklós SZIE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m14   A T-sejt fejlődés és a celluláris immunválasz EA Matkó János IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m43   Az immunrendszer evolúciója és a veleszületett immunitás EA Erdei Anna IMM 2 + 0 koll. 2 2013-tól
bb2n1g14   Biológiai membránok EA Ponyi Tamás GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m16   Biotechnológia EA Holczinger András BME (MIK) 3 + 0 koll. 3 2009-től
bb2n1m17   Élelmiszeripari mikrobiológia I. EA Kiss István BCE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m18   Élelmiszeripari mikrobiológia II. EA Kiss István BCE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m19   Enzimológia EA Asbóth Bence (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m04   Fehérjék fizikai vizsgálata GY Závodszky Péter EI (BIK) 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1m20   Fizikai biokémia I. EA Závodszky Péter EI (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m21   Fizikai biokémia II. EA Závodszky Péter EI (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m22   Humán bakteriológia EA Füzi Miklós OEK (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m23   Humán mikrobiológia EA Márialigeti Károly MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m24   Humán virológia EA Berencsi György OEK (GEN) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m25   Immunbiotechnológia EA Prechl József MTA-IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m05   Immunológiai gyakorlatok II. GY Matkó János IMM 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1m48   Immunológiai módszerek alapjai GY Bajtay Zsuzsa IMM 0 + 2 gy.j. 2 2015-től
bb2n1m26   Ipari fermentációk EA Szvoboda György (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m27   Jelátvitel, immunreceptorok EA Sármay Gabriella IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m28   Klasszikus és molekuláris bakteriális taxonómia I. EA Márialigeti Károly MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m06   Klasszikus és molekuláris bakteriális taxonómia II. GY Majorosné Tóth Erika MIK 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4m07   Környezeti mikrobiológiai gyakorlatok GY Márialigeti Károly MIK 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1m29   Környezetvédelmi mikrobiológia EA Márialigeti Károly MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m08   Makromolekulák molekuláris grafikája GY Nyitray László BIK 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1m44   Membrán mikrodomének, immunológiai szinapszisok EA Matkó János IMM 2 + 0 koll. 2 2013-tól
bb2n1m30   Mikológia EA Maráz Anna BCE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m31   Mikrobiális ökológia EA Kériné Borsodi Andrea MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m32   Molekuláris biológiai módszerek az orvosi biológiában EA Sasvári Mária SE (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m33   Motorfehérjék EA Kovács Mihály BIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m34   Növénykórtani mikrobiológia I. EA Barna Balázs NKI (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m35   Növénykórtani mikrobiológia II. EA Barna Balázs NKI (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m36   Orvosi genomika EA Szalai Csaba HPK (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m37   Parazitológia EA Farkas Róbert SZIE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m38   Protisztológia EA Török Júlia ÁRT (MIK) 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n1m47   Rendszerbiológia II. EA Dobolyi Árpád ÉNB 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1m41   Sejtes jelátvitel molekuláris alapjai EA Reményi Attila BIK 2 + 0 koll. 2 2011-től
bb2n4m09   Szerkezeti bioinformatika GY Gáspári Zoltán SZK 2 + 2 gy.j. 4 2009-től
bb2n1m39   Veleszületett immunitás, az immunsejtek kommunikációja EA Erdei Anna IMM 2 + 0 koll. 2 2009-13
bb2n1m40   Tutor-guided journal club Pál Gábor BIK 2 + 0 aí. 2   2009-15
  órszám: 63 + 20 kr: 83
 
  vissza a lap elejére
NÖVÉNYBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1n12   A fehérje bioszintézis mechanizmusa EA Rácz Ilona NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n13   A fotoszintézis és evolúciója EA Sárvári Éva NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n14   A gombák filogenetikai rendszertana EA Kovács M Gábor NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n15   A gombák ökológiája EA Kalapos Tibor NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n16   A gombák szervezettana és rendszertana I. EA Jakucs Erzsébet NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1n17   A gombák szervezettana és rendszertana II. EA Jakucs Erzsébet NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1n18   A növényi RNS-ek szerkezete és funkciója EA Rácz Ilona NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n19   A növényi transzportfolyamatok molekuláris biológiája EA Fodor Ferenc NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n20   Alkalmazott mikológia EA Jakucs Erzsébet NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n21   A természetvédelem aktuális problémái EA Bratek Zoltán NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n22   Farmakobotanika I. - Szekunder (intermedier) anyagcsere; növényi kiválasztórendszerek EA Dános Béla NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n23   Farmakobotanika II. - Kemotaxonómia EA Dános Béla NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n24   Fluoreszcencia mikroszkópos technikák EA Vági Pál NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n02   Gélelektroforézis alkalmazása a növényélettanban GY Sárvári Éva NÉT 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1n25   Haszonnövények biológiája EA Solymosi Katalin NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n26   Kísérlettervezés a növényi molekuláris biológiában EA Tamás László NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n27   Magfehérjék kémiája, genetikája és élettana EA Tamás László NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n4n03   Mikológiai gyakorlatok I. GY Jakucs Erzsébet NSZ 0 + 2 gy.j. 2 2009-15
bb2n4n04   Mikológiai gyakorlatok II. GY Király István NÉT 0 + 4 gy.j. 4 2009-15
bb2n1n28   Mikorrhizák élettana és ökofiziológiája EA Bratek Zoltán NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n05   Mikroszkópos fotózás GY Vági Pál NSZ 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4n06   Molekuláris taxonómiai és filogenetikai módszerek a mikológiában GY Kovács M Gábor NSZ 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4n07   Növényélettani vizsgáló módszerek II. GY Szigeti Zoltán NÉT 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4n08   Növényi anyagok spektroszkópiai vizsgálata GY Böddi Béla NSZ 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4n09   Növényi elektronmikroszkópos technikák II. GY Bóka Károly NSZ 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4n10   Növényi fénymikroszkópos mikrotechnika GY Kristóf Zoltán NSZ 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1n29   Növényi lipid anyagcsere EA Nyitrai Péter NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n30   Növénykórtan I. EA Kiss Levente NKI (NÉT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2n11   Növénykórtan II. GY Kiss Levente NKI (NÉT) 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1n31   PCR technikák a növényi molekuláris biológiában I. EA Tamás László NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n12   PCR technikák a növényi molekuláris biológiában II. GY Tamás László NÉT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1n32   Szimbiózisok EA Preininger Éva NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n33   Növényi sejt- és szövettenyésztés I. EA Preininger Éva NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n13   Növényi sejt- és szövettenyésztés II. GY Preininger Éva NSZ 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n6n01   Terepi gombaismeret GY Jakucs Erzsébet NSZ 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1n34   Trópusi erdők ökofiziológiája EA Fodor Ferenc NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n35   Ultrastruktúra-kutatás és citokémia EA Keresztes Áron NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n36   Writing Scientific Papers in English EA Böddi Béla NSZ 2 + 0 koll. 2   2009-től
  órszám: 44 + 33 kr: 77
 
  vissza a lap elejére
ÖKOLÓGIA, EVOLÚCIÓS- és KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1e05   A biomonitorozás módszerei EA Hahn István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e06   A fenotípusok evolúciója EA Molnár István GEN 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e51   A mérsékeltövi kontinentális vizek hidrobiológiája EA Dinka Mária (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1e52   A zooplankton: morfológia, taxonómia, ökológia EA Kiss Anita (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1e07   Alapozó statisztika I. EA Pásztor Erzsébet GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2e01   Alapozó statisztika II. GY Pásztor Erzsébet GEN 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e08   Alkalmazott etológia I. EA Pongrácz Péter ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e09   Állati eredetű mérgek és hatóanyagok EA Farkas János ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e10   Állatjólét EA Pongrácz Péter ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4e05   Állatok gyűjtése és preparálása GY Farkas János ÁRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e11   Az evolúciókutatás frontvonalai EA Szathmáry Eörs NRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e50   Bevezetés a vizes élőhelyek ökológiájába EA Ágoston Lászlóné (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1e12   Biomonitorozás  áramló vizekben EA Oertel Nándor ÖBKI (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n4e06   Botanikuskerti növényismeret I. GY Isépy István BOT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4e07   Botanikuskerti növényismeret II. GY Isépy István BOT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e14   Életmenetstratégiák az állatvilágban EA Török János ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e15   Elméleti ökológiai szeminárium EA Oborny Beáta NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e16   Élőhelyfragmentáció és hatásai EA Báldi András MTM (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e17   Ember-állat interakciók EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i35   Emberszármazástan: Evolúciós teóriák és a humán adaptáció EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e19   Evolúciós játékelmélet EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e20   Fiziológiai növényökológia EA Kalapos Tibor NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e21   Gerincesek szociális élete I. EA Michl Gábor (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e22   Gerincesek szociális élete II. EA Michl Gábor (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e23   Gyepek ökológiája EA Kalapos Tibor NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e24   Haladó populációgenetika EA Pásztor Erzsébet GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e27   Hidrobiológia – Válogatott fejezetek EA Török Júlia ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e28   Humánetológia EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i15   Humánökológia I. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i16   Humánökológia II. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e31   Koevolúció EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e32   Kognitív etológia EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e33   Magyarország növényvilága EA Tóth Zoltán NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e34   Magyarország zoológiai értékei EA Farkas János ÁRT 2 + 1 koll. 3 2009-től
bb2n1e35   Matematikai modellek a biológiában EA Garay József NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e36   Migráció, orientáció, navigáció I. EA Csörgő Tibor ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e37   Migráció, orientáció, navigáció II. EA Csörgő Tibor ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e38   Modellezés az ökológiában I. EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e39   Modellezés az ökológiában II. EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n4e08   Mohaismeret GY Ódor Péter NRT 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1e40   Növényevők terresztris ökoszisztémákban EA Szentesi Árpád ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e13   Növényi stratégiák EA Oborny Beáta NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4e09   Növényi tulajdonság adatbázisok GY Hahn István NRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e41   Numerikus módszerek és számítógépes szimulációk a biológiában EA Kun Ádám NRT 2 + 1 koll. 3 2009-től
bb2n2e02   Programozás biológusoknak GY Kun Ádám NRT 1 + 2 gy.j. 3 2009-től
bb2n2e03   Számítógépes módszerek a szünbiológiában GY Podani János NRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e42   Szaporodási rendszerek evolúciós ökológiája EA Török János ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e43   Tájökológia EA Jordán Ferenc MTM (NRT) 1 + 1 koll. 2 2009-15
bb2n1e44   Talajzoológia EA Dózsa-Farkas Klára ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e45   Tanulás a táplálkozásban EA Altbäcker Vilmos ETO 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e46   Táplálkozás és predáció EA Pongrácz Péter ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e47   Tengerbiológia EA Farkas János ÁRT 2 + 1 koll. 3 2009-től
bb2n6e01   Terepetológia gyakorlat GY Altbäcker Vilmos ETO 0 + 4 gy.j. 4 2009-15
bb2n6e02   Terepi módszerek a növényökológiában és cönológiában GY Hahn István NRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n6e03   Terjesztőképletek ökológiai vizsgálata szárazföldi vegetációban  GY Csontos Péter NRT 0 + 3 gy.j. 3 2009-15
bb2n1e48   Természetesvízi halfaunisztikai monitorozás EA Keresztessy Katalin SZIE (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e49   Viselkedés evolúció EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n6e04   Viselkedésökológia gyakorlat GY Altbäcker Vilmos ETO 0 + 4 gy.j. 4   2009-től
  órszám: 77 + 26 kr: 103
 
  vissza a lap elejére
  ASF Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai T.
  ÁRT Állatrendszertani és Ökológiai T.
  BIK Biokémiai T.
  EMB Embertani T.
  ÉNB Élettani és Neurobiológiai T.
  ETO Etológiai T.
  GEN Genetikai T.
  IMM Immunológiai T.
  MIK  Mikrobiológiai T.
  NÉT Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai  T.
  NRT Növényrendszertani és Ökológiai T.
  NSZ Növényszervezettani T.
 
  BOT Botanikus Kert 
  SZK Szerveskémiai T. 
 
  BCE Budapesti Corvinus Egyetem 
  BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
  EI Enzimológiai Intézet (MTA) 
  HPK Heim Pál Kórház 
  MTM Magyar Természettudományi Múzeum 
  NKI Növényvédelmi Kutatóintézet (MTA) 
  OEK Országos Epidemiológiai Központ 
  OGYK Országos Gyógyintézeti Központ 
  ÖBKI Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót (MTA) 
  PKI Pszichológiai Kutatóintézet (MTA) 
  SE Semmelweis Egyetem 
  SZIE Szent István Egyetem 
KOKI  Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA) . .
BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (M.Sc.) 
A szakirányok kötelezően választható tárgyainak listája
(a szakirányok szerint csoportosítva, a tárgyak neve szerint rendezve)
A 2015. szeptemberében és azután induló évfolyamok számára.
2016.05.22
A szakirányokon a kötelezően választható tárgyak összkreditértékének 30%-a (egész kreditre felkerekítve) más szakirány(ok) szakirányú kötelező és kötelezően választható tárgyai közül is teljesíthető. A hallgató ez irányú tárgyválasztását a témavezető, vagy külső témavezető esetén a belső konzulens hagyja jóvá írásban, melyet az Intézet ETR Tanácsa elnökéhez kell eljuttatni. 
 
  IDEGTUDOMÁNY és HUMÁNBIOLÓGIA
  MOLEKULÁRIS GENETIKA, SEJT-  és FEJLŐDÉSTUDOMÁNY
  MOLEKULÁRIS, IMMUN- és MIKROBIOLÓGIA
  NÖVÉNYBIOLÓGIA
  ÖKOLÓGIA, EVOLÚCIÓS- és KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA
                   
IDEGTUDOMÁNY és HUMÁNBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1i34   A Kárpát-medence antropológiája EA Gyenis Gyula EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g09   A neurodegenerációs betegségek sejtbiológiája EA László Lajos ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2i01   Adatkezelési és modellezési módszerek a humánbiológiában GY Zsákai Annamária EMB 1 + 2 gy.j. 3 2009-től
bb2n4i02   Alkalmazott humánbiológia I. GY Bodzsár Éva EMB 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4i03   Alkalmazott humánbiológia II. GY Bodzsár Éva EMB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i09   Antropogenetika EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i10   Bioetika EA Lőw Péter ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i11   Biológiai ritmusok EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i12   Dermatoglyphia EA Gyenis Gyula EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i13   Elektrofiziológia EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e18   Emberszármazástan: Evolúciós teóriák és a humán adaptáció EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i14   Gyógyszerhatástan – Neurofarmakológia EA Détári László ÉNB 4 + 0 koll. 4 2009-től
bb2n1i15   Humánökológia I. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i16   Humánökológia II. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i17   Idegi sejtdifferenciáció I. EA Madarász Emilia KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i18   Idegi sejtdifferenciáció II. EA Madarász Emilia KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i19   Igazságügyi antropológia EA Gyenis Gyula EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i20   In vitro sejttechnológia EA Madarász Emilia KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i21   Kísérletes őssejtbiológia: szervfejlődés és sejtpótlás EA Schlett Katalin ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i22   Kórélettan I. EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i23   Kórélettan II. EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4i04   Kórélettan III. GY Détári László ÉNB 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4i05   Kórélettan IV. GY Détári László ÉNB 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1i24   Környezetélettan I. EA Világi Ildikó ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1i25   Környezetélettan II. EA Világi Ildikó ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1i26   Méréstechnikák a neurobiológiában I. EA Kékesi Katalin ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i27   Méréstechnikák a neurobiológiában II. EA Kékesi Katalin ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i36   Molekuláris idegtudomány EA Dobolyi Árpád ÉNB 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n4i06   Neuro-immunhisztokémia GY Schlett Katalin ÉNB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4i07   Neuroanatómia I. GY Zboray Géza ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4i08   Neuroanatómia II. GY Zboray Géza ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i28   Neuroendokrinológia EA Kovács Krisztina KOKI (ÉNB) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i35   Neuropeptidek EA Tóth Attila ÉNB 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1i29   Neurotoxikológia AE Világi Ildikó ÉNB 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n4i09   Paleoantropológiai vizsgálatok módszertana GY Bodzsár Éva EMB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i30   Paleopatológia EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i31   Pszichofarmakológia EA Détári László ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2i02   Statisztikai módszerek a biológiában GY Szilágyi Nóra ÉNB 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1i32   Tudati állapotok EA Ádám György ÉNB 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1i33   Viselkedés farmakológia EA Bárdos György ÉNB 2 + 0 koll. 2   2009-től
  órszám: 62 + 25 kr: 81
 
  vissza a lap elejére
MOLEKULÁRIS GENETIKA, SEJT-  és FEJLŐDÉSTUDOMÁNY szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1g09   A neurodegenerációs betegségek sejtbiológiája EA László Lajos ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g11   A sejtváz EA Kovács János ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g12   Az ember funkcionális anatómiája EA Zboray Géza ASF 4 + 0 koll. 4 2009-15
bb2n1g13   Baktérium és (új) fág genetika EA Semsey Szabolcs GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g14   Biológiai membránok EA Sarkadi Balázs OGYK (ASF) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g23   Emlős-humán szövet- és szervfejlődéstan I. EA Molnár Kinga ASF 2 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n4g03   Emlős-humán szövet- és szervfejlődéstan II. GY Molnár Kinga ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4g04   Fejlődésgenetika gyakorlat GY Vellai Tibor GEN 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4g05   Fejlődéstan II. GY Csikós György ASF 0 + 4 gy.j. 3 2009-től
bb2n4g06   Haladó Drosophila genetika GY Juhász Gábor ASF 0 + 1 gy.j. 1 2009-től
bb2n1g28   Humán molekuláris genetika EA Vellainé Takács Krisztina GEN 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1g15   Humán szövet- és fejlődéstan I. EA Molnár Kinga ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g22   Humán szövet- és fejlődéstan II. EA Molnár Kinga ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g29   Igazságügyi genetika EA Pádár Zsolt (GEN) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n4g07   Immuncitokémia GY Sass Miklós ASF 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1g16   Molekuláris evolúció EA Vellainé Takács Krisztina GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g17   Őssejtbiológia EA Uher Ferenc OGYK (ASF) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g30   Őssejtek és regeneráció EA Varga Máté GEN 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1g25   Receptorok, jelátvitel, sejtek közötti kommunikáció EA Kovács János
Juhász Gábor
ASF 3 + 0 koll. 3 2012-től
bb2n1g10   Rekombináció és alkalmazása a géntechnológiában EA Semsey Szabolcs GEN 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n1g18   RNS interferencia EA Vellai Tibor GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g19   Szerv-, szövet- és sejttenyésztés és alkalmazásuk
(In vitro módszerek) EA
Kovács Attila ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1g26   Transzgénikus élőlények: GMO-k, génterápia, génkiütés, live imaging EA Juhász Gábor ASF 2 + 0 koll. 2 2012-től
bb2n1g08   Tumorsejtbiológia I. EA Réz Gábor ASF 2 + 0 koll. 2 2013-15
bb2n1g20   Tumorsejtbiológia II. EA Réz Gábor ASF 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1g21   Tumorsejtbiológia III. EA Réz Gábor ASF 2 + 0 koll. 2   2009-15
  órszám: 44 + 13 kr: 45
 
  vissza a lap elejére
MOLEKULÁRIS, IMMUN- és MIKROBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1m08   A B-sejt fejlődés és a humorális immunválasz EA Sármay Gabriella IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m09   A születéstől az elmúlásig: A formaképzés molekuláris biológiája I. EA Venekei István BIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m10   A születéstől az elmúlásig: A formaképzés molekuláris biológiája II. EA Venekei István BIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m11   Algológia EA Kis Keve Tihamér ÖBKI (MIK) 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n1m12   Állatorvosi bakteriológia EA Fodor László SZIE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m13   Állatorvosi virológia EA Rusvai Miklós SZIE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m14   A T-sejt fejlődés és a celluláris immunválasz EA Matkó János IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m43   Az immunrendszer evolúciója és a veleszületett immunitás EA Erdei Anna IMM 2 + 0 koll. 2 2013-tól
bb2n1g14   Biológiai membránok EA Ponyi Tamás GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m16   Biotechnológia EA Holczinger András BME (MIK) 3 + 0 koll. 3 2009-től
bb2n1m17   Élelmiszeripari mikrobiológia I. EA Kiss István BCE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m18   Élelmiszeripari mikrobiológia II. EA Kiss István BCE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m19   Enzimológia EA Asbóth Bence (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m04   Fehérjék fizikai vizsgálata GY Závodszky Péter EI (BIK) 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1m20   Fizikai biokémia I. EA Závodszky Péter EI (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m21   Fizikai biokémia II. EA Závodszky Péter EI (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m22   Humán bakteriológia EA Füzi Miklós OEK (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m23   Humán mikrobiológia EA Márialigeti Károly MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m24   Humán virológia EA Berencsi György OEK (GEN) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m25   Immunbiotechnológia EA Prechl József MTA-IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m05   Immunológiai gyakorlatok II. GY Matkó János IMM 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1m48   Immunológiai módszerek alapjai GY Bajtay Zsuzsa IMM 0 + 2 gy.j. 2 2015-től
bb2n1m26   Ipari fermentációk EA Szvoboda György (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m27   Jelátvitel, immunreceptorok EA Sármay Gabriella IMM 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m28   Klasszikus és molekuláris bakteriális taxonómia I. EA Márialigeti Károly MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m06   Klasszikus és molekuláris bakteriális taxonómia II. GY Majorosné Tóth Erika MIK 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4m07   Környezeti mikrobiológiai gyakorlatok GY Márialigeti Károly MIK 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1m29   Környezetvédelmi mikrobiológia EA Márialigeti Károly MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4m08   Makromolekulák molekuláris grafikája GY Nyitray László BIK 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1m44   Membrán mikrodomének, immunológiai szinapszisok EA Matkó János IMM 2 + 0 koll. 2 2013-tól
bb2n1m30   Mikológia EA Maráz Anna BCE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m31   Mikrobiális ökológia EA Kériné Borsodi Andrea MIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m32   Molekuláris biológiai módszerek az orvosi biológiában EA Sasvári Mária SE (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m33   Motorfehérjék EA Kovács Mihály BIK 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m34   Növénykórtani mikrobiológia I. EA Barna Balázs NKI (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m35   Növénykórtani mikrobiológia II. EA Barna Balázs NKI (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1m36   Orvosi genomika EA Szalai Csaba HPK (BIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m37   Parazitológia EA Farkas Róbert SZIE (MIK) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1m38   Protisztológia EA Török Júlia ÁRT (MIK) 1 + 0 koll. 1 2009-től
bb2n1m47   Rendszerbiológia II. EA Dobolyi Árpád ÉNB 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1m41   Sejtes jelátvitel molekuláris alapjai EA Reményi Attila BIK 2 + 0 koll. 2 2011-től
bb2n4m09   Szerkezeti bioinformatika GY Gáspári Zoltán SZK 2 + 2 gy.j. 4 2009-től
bb2n1m39   Veleszületett immunitás, az immunsejtek kommunikációja EA Erdei Anna IMM 2 + 0 koll. 2 2009-13
bb2n1m40   Tutor-guided journal club Pál Gábor BIK 2 + 0 aí. 2   2009-15
  órszám: 73 + 20 kr: 85
 
  vissza a lap elejére
NÖVÉNYBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1n12   A fehérje bioszintézis mechanizmusa EA Rácz Ilona NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n13   A fotoszintézis és evolúciója EA Sárvári Éva NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n14   A gombák filogenetikai rendszertana EA Kovács M Gábor NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n15   A gombák ökológiája EA Kalapos Tibor NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n16   A gombák szervezettana és rendszertana I. EA Jakucs Erzsébet NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1n17   A gombák szervezettana és rendszertana II. EA Jakucs Erzsébet NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1n18   A növényi RNS-ek szerkezete és funkciója EA Rácz Ilona NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n19   A növényi transzportfolyamatok molekuláris biológiája EA Fodor Ferenc NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n20   Alkalmazott mikológia EA Jakucs Erzsébet NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n21   A természetvédelem aktuális problémái EA Bratek Zoltán NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n22   Farmakobotanika I. - Szekunder (intermedier) anyagcsere; növényi kiválasztórendszerek EA Dános Béla NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n23   Farmakobotanika II. - Kemotaxonómia EA Dános Béla NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n24   Fluoreszcencia mikroszkópos technikák EA Vági Pál NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n02   Gélelektroforézis alkalmazása a növényélettanban GY Sárvári Éva NÉT 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1n25   Haszonnövények biológiája EA Solymosi Katalin NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n26   Kísérlettervezés a növényi molekuláris biológiában EA Tamás László NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n27   Magfehérjék kémiája, genetikája és élettana EA Tamás László NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n4n03   Mikológiai gyakorlatok I. GY Jakucs Erzsébet NSZ 0 + 2 gy.j. 2 2009-15
bb2n4n04   Mikológiai gyakorlatok II. GY Király István NÉT 0 + 4 gy.j. 4 2009-15
bb2n1n28   Mikorrhizák élettana és ökofiziológiája EA Bratek Zoltán NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n05   Mikroszkópos fotózás GY Vági Pál NSZ 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4n06   Molekuláris taxonómiai és filogenetikai módszerek a mikológiában GY Kovács M Gábor NSZ 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4n07   Növényélettani vizsgáló módszerek II. GY Szigeti Zoltán NÉT 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4n08   Növényi anyagok spektroszkópiai vizsgálata GY Böddi Béla NSZ 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n4n09   Növényi elektronmikroszkópos technikák II. GY Bóka Károly NSZ 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n4n10   Növényi fénymikroszkópos mikrotechnika GY Kristóf Zoltán NSZ 0 + 4 gy.j. 4 2009-től
bb2n1n29   Növényi lipid anyagcsere EA Nyitrai Péter NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n30   Növénykórtan I. EA Kiss Levente NKI (NÉT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n11   Növénykórtan II. GY Kiss Levente NKI (NÉT) 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1n31   PCR technikák a növényi molekuláris biológiában I. EA Tamás László NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n12   PCR technikák a növényi molekuláris biológiában II. GY Tamás László NÉT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1n32   Szimbiózisok EA Preininger Éva NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n33   Növényi sejt- és szövettenyésztés I. EA Preininger Éva NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4n13   Növényi sejt- és szövettenyésztés II. GY Preininger Éva NSZ 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n6n01   Terepi gombaismeret GY Jakucs Erzsébet NSZ 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1n34   Trópusi erdők ökofiziológiája EA Fodor Ferenc NÉT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n35   Ultrastruktúra-kutatás és citokémia EA Keresztes Áron NSZ 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1n36   Writing Scientific Papers in English EA Böddi Béla NSZ 2 + 0 koll. 2   2009-től
  órszám: 50 + 39 kr: 77
 
  vissza a lap elejére
ÖKOLÓGIA, EVOLÚCIÓS- és KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA szakirány                  
kurzusód   Kötelezően választható tárgyak: tantárgyfelelős tanszék óraszám ért. kredit   tanév
bb2n1e05   A biomonitorozás módszerei EA Hahn István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e06   A fenotípusok evolúciója EA Molnár István GEN 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e51   A mérsékeltövi kontinentális vizek hidrobiológiája EA Dinka Mária (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1e52   A zooplankton: morfológia, taxonómia, ökológia EA Kiss Anita (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1e07   Alapozó statisztika I. EA Pásztor Erzsébet GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n2e01   Alapozó statisztika II. GY Pásztor Erzsébet GEN 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e08   Alkalmazott etológia I. EA Pongrácz Péter ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e09   Állati eredetű mérgek és hatóanyagok EA Farkas János ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e10   Állatjólét EA Pongrácz Péter ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4e05   Állatok gyűjtése és preparálása GY Farkas János ÁRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e11   Az evolúciókutatás frontvonalai EA Szathmáry Eörs NRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e50   Bevezetés a vizes élőhelyek ökológiájába EA Ágoston Lászlóné (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2015-től
bb2n1e12   Biomonitorozás  áramló vizekben EA Oertel Nándor ÖBKI (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n4e06   Botanikuskerti növényismeret I. GY Isépy István BOT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n4e07   Botanikuskerti növényismeret II. GY Isépy István BOT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e14   Életmenetstratégiák az állatvilágban EA Török János ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e15   Elméleti ökológiai szeminárium EA Oborny Beáta NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e16   Élőhelyfragmentáció és hatásai EA Báldi András MTM (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e17   Ember-állat interakciók EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e18   Emberszármazástan: Evolúciós teóriák és a humán adaptáció EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e19   Evolúciós játékelmélet EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e20   Fiziológiai növényökológia EA Kalapos Tibor NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e21   Gerincesek szociális élete I. EA Michl Gábor (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e22   Gerincesek szociális élete II. EA Michl Gábor (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e23   Gyepek ökológiája EA Kalapos Tibor NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e24   Haladó populációgenetika EA Pásztor Erzsébet GEN 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e27   Hidrobiológia – Válogatott fejezetek EA Török Júlia ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e28   Humánetológia EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i15   Humánökológia I. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1i16   Humánökológia II. EA Bodzsár Éva EMB 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e31   Koevolúció EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e32   Kognitív etológia EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e33   Magyarország növényvilága EA Tóth Zoltán NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e34   Magyarország zoológiai értékei EA Farkas János ÁRT 2 + 1 koll. 3 2009-től
bb2n1e35   Matematikai modellek a biológiában EA Garay József NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e36   Migráció, orientáció, navigáció I. EA Csörgő Tibor ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e37   Migráció, orientáció, navigáció II. EA Csörgő Tibor ASF 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e38   Modellezés az ökológiában I. EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e39   Modellezés az ökológiában II. EA Scheuring István NRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n4e08   Mohaismeret GY Ódor Péter NRT 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1e40   Növényevők terresztris ökoszisztémákban EA Szentesi Árpád ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e13   Növényi stratégiák EA Oborny Beáta NRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n4e09   Növényi tulajdonság adatbázisok GY Hahn István NRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e41   Numerikus módszerek és számítógépes szimulációk a biológiában EA Kun Ádám NRT 2 + 1 koll. 3 2009-től
bb2n2e02   Programozás biológusoknak GY Kun Ádám NRT 1 + 2 gy.j. 3 2009-től
bb2n2e03   Számítógépes módszerek a szünbiológiában GY Podani János NRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n1e42   Szaporodási rendszerek evolúciós ökológiája EA Török János ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e43   Tájökológia EA Jordán Ferenc MTM (NRT) 1 + 1 koll. 2 2009-15
bb2n1e44   Talajzoológia EA Dózsa-Farkas Klára ÁRT 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e45   Tanulás a táplálkozásban EA Altbäcker Vilmos ETO 2 + 0 koll. 2 2009-15
bb2n1e46   Táplálkozás és predáció EA Pongrácz Péter ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e47   Tengerbiológia EA Farkas János ÁRT 2 + 1 koll. 3 2009-től
bb2n6e01   Terepetológia gyakorlat GY Altbäcker Vilmos ETO 0 + 4 gy.j. 4 2009-15
bb2n6e02   Terepi módszerek a növényökológiában és cönológiában GY Hahn István NRT 0 + 2 gy.j. 2 2009-től
bb2n6e03   Terjesztőképletek ökológiai vizsgálata szárazföldi vegetációban  GY Csontos Péter NRT 0 + 3 gy.j. 3 2009-től
bb2n1e48   Természetesvízi halfaunisztikai monitorozás EA Keresztessy Katalin SZIE (ÁRT) 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n1e49   Viselkedés evolúció EA Miklósi Ádám ETO 2 + 0 koll. 2 2009-től
bb2n6e04   Viselkedésökológia gyakorlat GY Altbäcker Vilmos ETO 0 + 4 gy.j. 4   2009-től
  órszám: 92 + 34 kr: 106
 
  vissza a lap elejére
  ASF Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai T.
  ÁRT Állatrendszertani és Ökológiai T.
  BIK Biokémiai T.
  EMB Embertani T.
  ÉNB Élettani és Neurobiológiai T.
  ETO Etológiai T.
  GEN Genetikai T.
  IMM Immunológiai T.
  MIK  Mikrobiológiai T.
  NÉT Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai  T.
  NRT Növényrendszertani és Ökológiai T.
  NSZ Növényszervezettani T.
 
  BOT Botanikus Kert 
  SZK Szerveskémiai T. 
 
  BCE Budapesti Corvinus Egyetem 
  BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
  EI Enzimológiai Intézet (MTA) 
  HPK Heim Pál Kórház 
  MTM Magyar Természettudományi Múzeum 
  NKI Növényvédelmi Kutatóintézet (MTA) 
  OEK Országos Epidemiológiai Központ 
  OGYK Országos Gyógyintézeti Központ 
  ÖBKI Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót (MTA) 
  PKI Pszichológiai Kutatóintézet (MTA) 
  SE Semmelweis Egyetem 
  SZIE Szent István Egyetem 
KOKI  Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (MTA) .