Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Biológia Doktori Iskolája kíváló lehetőséget teremt a doktranduszok számára az új eredmények befogadására, konstruktív alkalmazására és továbbfejlesztésére, továbbá új, jelentős eredmények elérésére. Mindennek a szellemi és gyakorlati háttere kellőképpen biztosított egyetemünkön. A Biológia Doktori Iskola törzstgajai és témavezetői között az egyes szakterületek nagy tekintélyű, nemzetközileg is elismert személyiségei szerepelnek, köztük számos akadé-mikus ill. az MTA doktora címmel rendelkező kutatók. Ez a hatalmas szellemi potenciál az egyik biztosítéka a képzés magas színvonalának. A másik ki-emelendő tényező a kísérletes munka hátterének megléte, ami az egyes programokban meghirdetett témák színvonalas kidolgozását, megvalósítását teszi lehetővé.
 
  A doktori iskola vezetője:
     Dr. Erdei Anna
     egyetemi tanár, az MTA r. tagja
     Tel.:  381-2175
     Fax.:  381-2176
     E-mail:  anna.erdei@ttk.elte.hu