Az osztatlan közismereti tanárképzés kétszakos formában folytatható.
A képzés során teljesítendő tantárgyakat, azok óraszámát és kreditértékeit, az tárgyfelvételi előfeltételeket, a teljesítésre ajánlott féléveket, a tárgyak ismeretanyaga egymásraépülésének megfelelően a mintatanterv (tantervi háló) foglalja össze.
A mintatantervek nem tartalmazzák
   – a tanári felkészítés tárgyait és kreditértékeit;
   – az elvégzendő szabadon választott kreditmennyiséget;
   – az anyanyelvi kritériumvizsgát;
   – a szakdolgozatot és az érte járó krediteket;
   – a nem tertmészettudományi szakpár esetén a másik szak tantárgyait és kreditértékeiket.

A Tanulmányi Hivatal honlapján elérhető mintatantervek az általános iskolai tanári szakképzettséget adó, 4+1 éves képzés úgynevezett átfedés mentes tantervi hálói. (Az átfedés mentesség azt jelenti, hogy a hálóban szereplő mindegyik tanegységet teljesíteni kell!)

Biológia (egészségtan) átfedésmentes

A két természettudományi szakos tanárképzésben – a természettudományos képzés sajátossága miatt – előfordul, hogy mindkét szak önálló tantervi hálója tartalmaz hasonló tematikájú tárgyat (pl.: matematika). Ilyen esetben csak az egyik szakon kell elvégezni az adott tárgyat.

 Biológia – Fizika
 Biológia – Fizika (2015-től felvettek részére)

 Biológia – Földrajz
 Biológia – Földrajz (2015-től felvettek részére)
 Biológia – Földrajz (2016-tól felvettek részére)

 Biológia – Kémia
 Biológia – Kémia (2014-től felvettek részére)

 Biológia - Természetismeret-környezettan (2015-től felvettek részére)
 Biológia - Természetismeret-környezettan (2016-tól felvettek részére)

 Matematika – Biológia
 Matematika – Biológia (2016-tól felvettek részére)

A tantervi hálókon kisebb változtatások lehetségesek, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni!
 

frissítve: 2016.09.07.