Az osztatlan közismereti tanárképzés kétszakos formában folytatható.
A képzés során teljesítendő tantárgyakat, azok óraszámát és kreditértékeit, az tárgyfelvételi előfeltételeket, a teljesítésre ajánlott féléveket, a tárgyak ismeretanyaga egymásraépülésének megfelelően a mintatanterv (tantervi háló) foglalja össze.
A mintatantervek nem tartalmazzák
   – a tanári felkészítés tárgyait és kreditértékeit;
   – az elvégzendő szabadon választott kreditmennyiséget;
   – az anyanyelvi kritériumvizsgát;
   – a szakdolgozatot és az érte járó krediteket;
   – a nem tertmészettudományi szakpár esetén a másik szak tantárgyait és kreditértékeiket.

Az átfedés mentes tantervi hálóban szereplő mindegyik tanegységet teljesíteni kell!

A két természettudományi szakos tanárképzésben – a természettudományos képzés sajátossága miatt – előfordul, hogy mindkét szak önálló tantervi hálója tartalmaz hasonló tematikájú tárgyat (pl.: matematika). Ilyen esetben csak az egyik szakon kell elvégezni az adott tárgyat.

A tantervi hálókon kisebb változtatások lehetségesek, ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni!
 

frissítve: 2018.02.12.