Farmakológus szakasszisztens képzés
Iskolarendszerű, akkreditált, felsőfokú szakképzés
 
     A Farmakológus szakasszisztens képzés akkreditált felsőfokú iskolarend-szerű, OKJ-s képzés, MELY önköltséges, esti tagozatos formában kerül meghirdetésre. A képzés 4 féléves, az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tanrendnek megfelelően történik. Az elméleti tárgyak előadásai, illetve a gyakorlatok a résztvevőkkel történt előzetes egyeztetés alapján a hét két munkanapján a délutáni és esti órákban zajlanak.
     Az elméleti és a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók oklevelet szerez-nek, és gyógyszerkutatási és fejlesztési, állatélettani kutatási és felsőoktatási laboratóriumi önálló asszisztensi munkakör ellátására képesek. A képzés megkezdéséhez érettségi vizsga szükséges.
     A végzettek elsősorban olyan alap- vagy alkalmazott biológiai kutatással foglalkozó laboratóriumokban tölthetnek be munkakört, ahol farmakológiai vizsgálatok, továbbá állatélettani, esetleg sejtbiológiai, biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatok folynak. A farmakológus szakasszisztens közvetlenül járul hozzá az adott alap-, ill. alkalmazott biológiai kutatásokkal foglalkozó vállalat vagy kutatóintézet laboratóriumi gyakorlati feladatainak megvalósításához.