Mikrobiológus-technikus
Postsecondary szak , költségtérítéses továbbképzés
 
 
     A mikrobiológus-technikus képzés önköltséges poszt-szekonderi szak. Első ízben 1989 szeptemberében indult, azóta átlagosan 15 fős évfolyamokkal folyik. A poszt-szekonderi mikrobiológus-technikus képzés 4 féléven keresztül az ELTE TTK által jóváhagyott tanrendnek megfelelően történik. Az elméleti tárgyak előadása,i illetve a gyakorlatok a résztvevőkkel történt előzetes egyeztetés alapján a hét két munkanapján a délutáni és esti órákban zajlanak.
     Középszintű, általános és speciális mikrobiológiai elméleti és gyakorlati képzésben részesült, oklevéllel minősített szakemberek képzése zajlik, aki mikrobákkal kiváltott folyamatok nyomon követéséhez, elemzéséhez, szabá-lyozásához és hasznosításához szükséges technikai, fiziko-kémiai és biológiai módszerekben jártasságot szerzett és önálló laboratóriumi, üzemi munkakör betöltésére alkalmas.
      Okleveles mikrobiológus-technikusok minden olyan munkahelyen elhe-lyezkedhetnek, ahol baktériumokkal, élesztőkkel vagy gombákkal stb. hiva-tásos munka folyik (így az iparban, kereskedelemben, gyógyászatban stb.) és ott technikusi feladatkörre igényt tartanak. Az 1980-as évek elejétől a kereslet ilyen munkakörök betöltésére rohamosan nő és az előrejelzések szerint 2000-re a mikrobiológia területén tevékenykedő technikusok mai létszámának háromszorosával számolhatunk.