Köszöntjük az ELTE Biológiai Intézet honlapján!

     A 12 tanszéket, 5 MTA-ELTE Kutatócsoportot, 2 Lendület pályázati nyertest egyesítő, számos nemzetközi elismertségű tudományos iskolából felépülő Biológiai Intézet hazánk legsokoldalúbb egyetemi biológiai szakmai közössége. Ez a tudományos környezet teszi lehetővé, hogy az oktatásban nagy gyakorlattal és jeles kutatási sikerekkel rendelkező munkatársak vegyenek részt. Az ELTE kutatóegyetemi háttere biztosítja a biológus diplomák értékét: végzett hallgatóinkat örömmel fogadják például a gyógyszeripar, a természet- és környezetvédelem, az egészségügy, a környezetipar területén, az Európai Gazdasági Térség más országaiban. Elismerik diplomáink értékét bárhol a világban.
     A Biológiai Intézet felelős a Biológia alapszak, a Biológus mesterszak és a tanárképzés Biológia modulja oktatásáért. Meghatározó a szerepünk a Környezettan és Környezettudomány képzésekben, részt veszünk pszichológusok és gyógyszerészek oktatásában és felügyelünk felsőoktatási szakképzéseket, valamint szakirányú továbbképzéseket. A hallgatók kutatói életpályára nevelésének fontos eleme a Tudományos Diákkör munkájában való aktív részvétel. Mesterszakos diplomát szerzett hallgatóink további szakosodása a 10 programot működtető Biológiai Doktori Iskolában folyik.
     Az ELTE Természettudományi Kar vezető helye a hazai, és figyelemre méltó pozíciója a nemzetközi egyetemi rangsorokban a Biológiai Intézet számára öröm és felelősség. Publikációs teljesítményünk, pályázati sikerességünk, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk további tudatos fejlesztésével kívánunk tovább erősödni.

BELÉPÉS
ESEMÉNYNAPTÁR
 

 
Ajánlott közvetlen linkek:

     ELTE
      Telefonkönyv
     
 
     Természettudományi Kar
      Tanulmányi Hivatal
      Felvételi információk
 
     FLUENTA
 
     NEPTUN
 
     Education in English