Az ELTE TTK 12 tanszékből, nemzetközi elismertségű tudományos iskolákból álló Biológiai Intézete az ország legdifferenciáltabb egyetemi biológiai szakterülete. Tudományos háttere biztosítja, hogy minden tantárgyat az illető diszciplinában jelentős oktatási és kutatási gyakorlattal rendelkező tanszék és oktató tanítson.
     A Biológiai Intézet a biológus és a biológiatanár-képzésért, valamint a biológia doktori képzésért felelős. Oktatásunk kreditrendszerben folyik. Az intézet részt vesz gyógyszerészek és pszichológusok képzésében is, továbbá vannak ún. postsecondary és posztgraduális szakjai is.
   A bolognai folyamatnak megfelelően 2006-tól a hároméves alap- (Batchelor, B.Sc.) képzés elvégzése után biológia alapdiplomát szerezhetnek a hallgatók. Ennek birtokában elhelyezkedhetnek vagy különböző kiegészítő képzésekben (pl. farmakológus szakasszisztens, mikrobiológus-technikus) vehetnek részt. Az alapdiplomát szerzett hallgatók sikeres felvételi eljárás esetén bekapcsolódhatnak az intézet valamelyik kétéves mester- (Master, M.Sc.) képzésébe. Az ún. generikus biológus (mester)szak keretében a mindenki számára kötelező tárgyak mellett öt szakirány (idegtudomány és humánbiológia – molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia – molekuláris, immun- és mikrobiológia – növénybiológia – ökológia, evolúciós- és konzervációbiológia) közül választhatnak a képzésben részt vevők. A szakirányokban az elméleti képzés mellett nagy óraszámban zajlik a szakirányú gyakorlati képzés. A generikus mesterszak mellett tervezzük speciális mesterszakok (pl.: humánbiológiai, immunológiai, viselkedéstudományi szakok) indítását is.
     A biológia alapképzésben tanuló hallgatók érdeklődésüknek megfelelően a második félévtől választhatnak a biológus és a biológiatanári szakirányok között. A biológiatanári szakirányt választó hallgatók a 3. félévtől megkezdik a második (B) szakjuk elsajátítását, valamint a pedagógiai, pszichológiai problémákkal való ismerkedést is. Pedagógusi képesítésüket a tanári mesterszakokon (M.A.) szerzik meg, melynek során mindkét szakjukon folytatódik a szakmai képzés. A jövőben is a Biológiai Intézetben folyik M.Sc. szinten a biológiatanárok szakmódszertani képzése. Az érdeklődők a képzés elejétől bekapcsolódhatnak a Tudományos Diákköri (TDK) munkákba, részt vehetnek a szakkollégiumok tevékenységében, többféle hallgatói önszerveződő klubban.
     Az M.Sc. szintű diplomával rendelkezők alkalmasak lesznek arra, hogy gyorsan, közvetlenül be tudjanak kapcsolódni a munkahelyükön folyó kutatásokba, vagy részt vegyenek az M.Sc.-re épülő hároméves doktori (Ph.D.) képzésben.
BELÉPÉS
ESEMÉNYNAPTÁR
 

 
Ajánlott közvetlen linkek:

     ELTE
      Telefonkönyv
     
 
     Természettudományi Kar
      Tanulmányi Hivatal
      Felvételi információk
 
     FLUENTA
 
     NEPTUN
 
     Education in English